Abonnementsartikel

Et privat firma planlægger ambitiøst at forsyne Europa med ikke gensplejset sojamel, og lige nu ekspanderer firmaet for fuld kraft med nye produkter og innovative løsninger

Det kasakhiske landbrugs nedtur igennem 1990´erne blev et skandaløst kendetegn for den kasakhiske uafhængighed.

Den kasakhiske jord har fået Gudernes velsignelse. Jorden her hører til den bedste agerjord i verden, men ukyndig statsstyring, overvågning og kontrol samt bornert tænkning har indtil i dag præget landbrugssektoren.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Men under påvirkning af en stærkt voksende økonomi og en reorganisering af landbruget – især dyrkningen af hveden – inden for de seneste år, vil Kasakhstan muligvis snart fremstå som en vigtig eksportør. Det kan også komme til at gælde for GMO-frie sojaprodukter.

VITA er et aktieselskab med hovedkontor i Almaty, Kasakhstans økonomiske storby. Firmaet har vind i sejlene og har nu mange års erfaring med at afsætte sojabaserede produkter til almindeligt forbrug og til industrien på hjemmemarkedet såvel som i udlandet.

VITA har investeret i langsigtede projekter ved at implementere nye produktionsteknikker, som angår råvarerne såvel som færdigpakkede produkter. Konstant søges varesortimentet forøget. Listen er lang lige fra affedtet sojamel over madlavning til sojagullasch, ”soja-bøfstroganoff” og kaloriefattig majonæse. Sojaen erstatter oksekødet i gullaschen, og stroganoffen indeholder lige så mange proteiner og hjælper med at holde vægten nede.

Fabrik med amerikansk system

I 2001 byggede firmaet et højteknologisk anlæg til kompleks forarbejdning af soja og oliekulturer. Det var et amerikansk system, ”Instra-pro”, med en kapacitet på 150.000 ton råvare om året. Sojabønnerne kommer udelukkende fra Kasakhstan og er ikke genmodificerede.

På den moderne fabrik produceres sojakoncentrat til forædlingsindustrien, vegetabilsk køkkenolie og sojakager til fjerkræet.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Selskabet ”Europe Crown Limited” fik sendt et læs på 40 ton sofistikeret udstyr hertil fra England. Fabrikken er enestående af sin art i SNG-landene (nogle af de tidligere republikker i Sovjetunionen).

Har en dominerende position

I dag har VITA en dominerende position i SNG-landene og på det europæiske marked hvad angår GMO-frie sojaprodukter.

Ifølge direktør og majoritetsaktionær Piotr Potapov og markedsanalytiker Vladislav Ivachshenko er der store muligheder for afsætning i udlandet af sojaprodukterne.

For eksempel sælges et koncentrat af sojaprotein til de fleste SNG-lande, hvor der er mangel på rent økologiske varer.

I Kasakhstan svinger prisen på et ton sojabønner mellem 200 og 250 US-dollar, og sojakagerne mellem 280 og 300 dollar. En ton koncentrat af sojaproteiner kan svinge mellem 1.000 og 2.000 dollar.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Udenlandske producenter tilbyder den samme vare til mellem 2.000 og 4.000 dollar.

Har eksperter ansat

Sojaproduktionen i Kasakhstan blev ruineret i løbet af 1990’erne på grund af den økonomiske omstilling.

Masser af frugtbar jord lå uopdyrket hen, og det førte til, at Piotr Potapov så sit snit til at satse på sojaproduktion.

Den kasakhiske fjerkræindustris behov udgør i dag mere end 170.000 ton sojakager om året. I SNG-landene rundes det op til cirka to millioner ton om året.

Den 43-årige kasakhisk-russiske direktør og hans lille hær – omkring 30 ansatte – af plante- og marketingseksperter har til huse lige uden for Almaty. Hos dem summer det af forventning ved tanken om erobring af nye markeder, og de er fit for fight over for de udenlandske konkurrenter.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Deres gode idéer forvandles ofte til virkelighed, og egentlig var det ikke Piotr Potapovs mening at satse hårdt på soja. Det var først, da han hørte en hel del om kogalskaben, at han så sit snit til at kaste sig over en hurtigt voksende nicheindustri.

For syv år siden købte han de forfaldne bygninger i udkanten af Almaty og gik i gang med at købe rå solsikkeolie fra Rusland med henblik på at forædle og aftappe den.

Kasakhstan havde en meget begrænset produktion af solsikkefrø. I 2003 blev der investeret i alt tre millioner dollar, og i 2004 bliver der investeret seks millioner US-dollar.

Målet er to mio. hektar soja

VITA åbner snart et nyt anlæg med ”Instra-Pro-systemet”. Dette anlæg vil kunne behandle 300.000 ton soja om året, som skal komme fra Kasakhstan. Her rådes der nu over 80.000 hektar tilsået areal.

Alt i alt beskæftiger VITA 700 ansatte i Almaty og de 16 filialer, som er spredt over hele landet i 16 forskellige byer. Hertil kommer fabrikker i Rusland og Kirgizistan. Der produceres hver måned 4.000 ton raffineret solsikkeolie samt 300 ton sojasmør, 250 ton sojamajonæse, 300 ton færdigpakkede sojaprodukter og 2.500 ton sojakager.

Artiklen fortsætter efter annoncen

VITA har partnere i USA, Tyskland, Belgien, Rusland, New Zealand og i de baltiske lande.

- Vi indgår kontrakter med gamle statskollektiver, som nu er blevet privatiseret. Sammen med vores partnere planlægger vi i den nærmeste fremtid at dyrke soja på mere end 100.000 hektar, forklarer Vladislav Ivachshenko.

- Vores mål er en million hektar inden for de næste fem år og senere 2 millioner hektar.

- Lige nu producerer vi udelukkende til hjemmemarkedet og det russiske marked. Det er nærliggende, at det stigende europæiske proteinunderskud giver os vækstmuligheder. Men sojaindustrien er endnu i sin vorden, og bønnerne er svære at opdrive.

- Vores land er i færd med at tilpasse sig en markant anderledes landbrugsstruktur, fastslår Vladislav Ivachshenko.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Der skal afsættes mere landbrugsjord til dyrkning af sojabønner. VITA afsøger mulighederne for at inddrage endnu flere kolkhoser til at opdyrke soja.

Udenlandske partnere velkomne

For de europæiske landmænd vil soja fra Kasakhstan være et udmærket alternativ til amerikansk soja. Produkterne fra det store land er 100 procent naturlige.

Men for at dyrkningen af sojabønner skal gå op i en højere enhed, er der brug for nye investeringer. En udenlandsk partner vil derfor være velkommen.

Jorden og klimaet er velegnet til sojadyrkning. Arbejdskraften er billig, men mange lokale landmænd har ingen penge til at købe maskiner for og venter på et lønnet job eller på at indgå kontrakt med en form for integreret selskab.

Der er også brug for nyt materiel til at så soja, og der mangler gødning samt herbicider.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Tidsler og andet ukrudt ødelægger mulighederne for et godt høstudbytte.

Rusland kan heller ikke levere de nødvendige kemikalier, da de selv skal købe dem i udlandet.

Der skal også investeres i pumper til markvanding, idet der ikke er megen nedbør i form af regn i Kasakhstan. Til gengæld råder landet over mange reservoirer og store vandløb fra de sneklædte tinder, som man kan se fra centrum af Almaty.

Pænt overskud på dyrkningen

Dyrkning af sojabønner indbringer cirka 200 dollar i indtjening pr. hektar. Der bruges på nuværende tidspunkt omkring 200 kg naturgødning pr. hektar. Udsæden købes i Kasakhstan af VITA og leveres til kolkhoserne.

- Vi dækker delvis efterspørgslen på vegetabilsk protein i Kasakhstans fødevareindustri, og vi kommer også ind på det russiske marked.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Hvis et vestligt firma vil samarbejde og sælge os sojaudsæd, vil vi meget hurtigt være i stand til at kunne eksportere 100 procent GMO-frie sojabønner eller sojamel til EU, forklarer Vladislav Ivachshenko.

Oven i købet driver virksomheden et lille olieraffinaderi i det vestlige Kasakhstan. Det producerer 12 millioner ton råolie om året. Denne olie rafineres til dieselolie, som sendes til de landmænd i Almaty Oblast, hvor VITA har indgået de fleste kontrakter vedrørende leverance af sojabønner.

I juni 2002 udstedte VITA aktier til en værdi af 750 millioner Tenge, som svarer til 5,4 millioner dollar.

- Regeringen støtter ikke de private virksomheder, og det gør investeringer svære, hævder Vladislav Ivachshenko.

Til gengæld nyder VITA godt af et tæt samarbejde med EBRD – Den Europæiske Bank for Rekonstruktion og Udvikling.

Ny lovgivningen for privatisering af jorden tillader de nye grundejere, der ikke dyrker deres lodder, at bortforpagte jorden til for eksempel VITA. De nye tiltag fra regeringens side har resulteret i en større foderproduktion, hvilket har fået foderpriserne til at falde og husdyrproduktionen til at stige. Den selvforstærkende effekt ansporer landmændene til at så flere sojabønner.

- Landbrugsministeriet er kommet med en regulær opfordring til os om at udvide sojaproduktionen i Kasakhstan kraftigt, bedyrer Vladislav Ivachshenko.

Perspektivet for VITAs sojaproduktion er at nærme sig de fem millioner ton om året. Piotr Potapov ønsker ikke at eksportere råvarerne alene, men også højteknologiske produkter med højt værditilvækst.

Sojaproteinerne bliver et alternativ til kødet for menneskerne såvel som dyrene. Den vegetabilske olie er også en niche i vokseværk. 378514-1