Abonnementsartikel

Pr. 21. august har Plantedirektoratet ophævet beskyttelseszonen for rizomania, der er en virussygdom, som især angriber roer og rødbeder

Beskyttelseszonen mod virussygdommen rizomania, Beet necrotic vein furovirus, der især angriber roer og rødbeder, er ophævet.

Det oplyser Plantedirektoratet, som pr. 21. august har ændret sine bekendtgørelser med bestemmelserne om rizomania.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Ændringen indebærer, at Plantedirektoratet ikke længere vil håndhæve de krav og restriktioner, der har været gældende på området.

Siden 1993 har Danmark har haft status af beskyttet zone i EU. Den beskyttede zone betød, at det i Danmark skulle forhindres, at sygdommen kom til landet og blev udbredt her.

- Blandt andet var der særlige krav til roefrø og -planter samt læggekartofler fra andre lande. Plantedirektoratet har hvert år gennemført en overvågning af rizomania, primært i roeavlen, for at holde øje med sygdommen, oplyser direktoratet.

Sygdommen er til trods for denne særlige status kommet til Danmark og blev første gang påvist i 2000. Plantedirektoratet har nu konstateret sygdommen på et større antal ejendomme på Lolland-Falster samt enkelte tilfælde på Sjælland.

- Det har ikke været muligt at påvise, hvordan sygdommen er kommet til landet. Rizomania spredes med inficerede værtsplanter eller med jord på for eksempel markredskaber, planter, løg, blomsterknolde og kartofler. Her ud over er jordfygning og jord, der transporteres med dyr, eksempler på mulig lokal smittespredning, oplyser Plantedirektoratet.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Rizomania kan give nedsat udbytte i roeavlen og rødbedeavlen. Nogle af de nyere sukkerroesorter, der også er anvendelige under danske forhold, er ikke modtagelige for sygdommen og kan derfor vælges som gardering mod udbyttenedgang forårsaget af sygdommen.

I rødbedeavlen har man endnu ikke denne mulighed og avlerne bør være meget opmærksom på ikke at få slæbt sygdommen ind på markerne.

Sygdommens udbredelse gør, at den beskyttede zone ikke længere kan opretholdes på Lolland-Falster.

Efter at have hørt de berørte brancher har Plantedirektoratet valgt at ophæve zonen for hele landet.

- Det har været diskuteret, om status skulle opretholdes i de dele af landet, hvor sygdommen endnu ikke er konstateret, af hensyn til afsætningsfordelene for ikke mindst kartoffelbranchen. En sådan løsning blev dog vurderet at ville medføre for mange omkostninger til blandt andet kontrol og maskinrengøring for det øvrige jordbrug, i forhold til de fordele, løsningen ville give, oplyser direktoratet.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Efter Danmark har ophævet zonen, er det herefter kun Finland, Lithauen, Irland, Nordirland, Bretagne og Azorerne, som har status af beskyttet zone i EU for rizomania.

På Plantedirektoratets hjemmeside, som kan findes på www.pdir.dk, ligger rapport og bilag fra den arbejdsgruppe, der har behandlet spørgsmålet om rizomania og ophævelse af den beskyttede zone.