Abonnementsartikel

Fødevareminister Hans Chr. Schmidt (V) vil mødes med miljøminister for at finde afklaring på de mange ansøgninger til MVJ-ordningen

Fødevareministeriet vil i år indgå fem-årige aftaler om miljøvenlig dyrkning af et rekordstort areal.

Nettotilgangen forventes at blive på mindst 15.400 miljøvenligt dyrket hektarer oven i de nuværende 91.200 hektarer. Det betyder, at et større areal end nogensinde før vil være dækket af aftaler om miljøvenlig jordbrugsdrift. Det oplyser ministeriet.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Fødevareminister Hans Chr. Schmidt glæder sig over landmændenes store interesse for at tage hensyn til naturen, men for første gang i MVJ-ordningernes 10-årige historie er der behov for at prioritere mellem ansøgninger.

Det sker efter at der er indkommet over 4.000 ansøgninger for omkring 1,4 milliarder kroner. Regeringen har kun afsat 310 millioner kroner til nye MVJ-aftaler, hvilket er i samme størrelsesorden som i 2003 og langt mere end de foregående år.

Natura 2000 efterkommes

De cirka 1.000 ansøgninger, som ligger i Natura 2000-områder, har regeringens førsteprioritet og vil alle blive imødekommet.

Natura 2000 er udpegede fuglebeskyttelsesområder og habitatområder, hvor Danmark er internationalt forpligtet til at gøre en særlig indsats for at bevare og genoprette naturen.

- Den strategi tror jeg, at alle vil være enige i. Aftalerne vil betyde en stor og helhedsorienteret indsats, der meget markant vil fremme miljøet og naturen i Natura 2000-områderne de kommende år, siger Hans Chr. Schmidt.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Ministeren vil dog også meget gerne kunne imødekomme de ansøgninger uden for regeringens førsteprioritet, hvor ophøret af MVJ-aftaler vil være et stort tilbageskridt for naturen.

- Jeg vil i den kommende uge tage et møde med miljøministeren for at finde ud af, hvordan vi sammen kan finde en løsning for de særlige værdifulde naturområder, der risikerer at blive pløjet op, siger Hans Chr. Schmidt.