Abonnementsartikel

Alle bedriftstyper med svin fik et negativt driftsresultat, men i 2004 og 2005 skulle indtjeningen stige

Når det handler om indtjening, var der sidste år ikke meget at juble over blandt landets svineproducenter.

Producenterne af slagtesvin fik i 2003 i gennemsnit et negativt driftsresultat på 97.000 kroner mens smågrisebedrifter og integrerede bedrifter i gennemsnit fik et negativt driftsresultat på henholdsvis 218.000 og 87.000 kroner.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Det fremgår af den netop offentliggjorte pjece "Produktionsøkonomi - Svin", som Dansk Landbrugsrådgivning i Skejby har udgivet.

Der er dog lys i mørket, da de stigende noteringspriser giver forventning om, at 2004 vil byde på en bedre indtjening.

2003 var et år med lave afregningspriser og lav dollarkurs. Noteringspriserne for smågrise og slagtesvin lå i 2003 i gennemsnit 1,23 kroner lavere end i 2002. For de fleste producenter betyder det, at indtægterne ved svineproduktion i 2003 var lavere end omkostningerne.

Dækningsbidrag lavere end i 1999

- Det er foruroligende, at svineproducenterne på trods af produktivitetsstigninger i de seneste 10 år knapt formår at fastholde indtjeningen. Selv om dækningsbidraget var lavt i 2003, var det endnu lavere i kriseåret 1999. Alligevel er driftsresultatet for 2003 markant lavere end i 1999, siger Gert Karkov, formand for Landsudvalget for Driftsøkonomi.

Forklaringen er, at kapacitetsomkostningerne er vokset pr. produceret dyr til et niveau, som det aktuelle dækningsbidrag ikke kan honorere. De stigende kapacitetsomkostninger, som opstår i kraft af det stigende antal dyr, er altså større end stigningen i bedrifternes dækningsbidrag.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Ser man på kapacitetsomkostningerne pr. dyr viser 2003-tallene, at svineproducenterne i forhold til 1999 faktisk har formået at reducere renteudgifterne, og at kapacitetsomkostningerne eksklusiv løn stort set er uændrede.

Producenterne opnåede i gennemsnit et dækningsbidrag på 2.853 kroner pr. årsso og 79 kroner pr. slagtesvin, hvilket er et markant fald i forhold til 2002.