Abonnementsartikel

Monsanto har forædlet en ny rapssort ved navn Caracas - det er en ren linie, som overgår både hydridsorter og andre rene linier i udbytte.

Monsantos nye vinterrapssort Caracas var topscorer ved sidste års Landsforsøg med forholdstal for udbytte på 110.

Sorten udmærker sig desuden ved at have en særdeles god vinterfasthed. Caracas er kort i stænglen, hvilket øger høstkapaciteten i forhold til de kraftigt voksende hybridsorter. Derudover er sorten kendetegnet ved en tidlig blomstring, som mindsker risiko for angreb af glimmerbøsser.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Vinterfasthed under danske forhold

God vinterfasthed er et krav for udvælgelse af nye sorter til det nordiske marked, fordi vi ved, at den hårde vinter dukker op med mellemrum.

Derudover betyder god vinterfasthed også fleksibilitet for den enkelte landmand, fordi tidlig eller sen såning ikke er så afgørende for, om planterne overlever vinteren.

Det betyder dog ikke, at man kan så vinterraps langt ind i september, hvis man vælger sorten med den bedste vinterfasthed. Tidsrummet må stadig være fra primo august til cirka den 1. september.

Man skal ikke lade sig blænde af de store og kraftige hydridsorter. Om rapsplanten har seks eller 12 blade i efteråret er ikke afgørende for overvintringen – det afgørende er, at planten har en rodhals på mindst én cm, når vinteren sætter ind.

Kraftig udvikling og vækst langt ind i efteråret kan derimod betyde, at planterne bliver sårbare over for kolde perioder i løbet af vinteren, hvilket understreger nødvendigheden af kendskabet til sortens vinterfasthed.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Kort og stivstrået

Som nævnt er Caracas kort i stænglen og er derfor nem at høste. Umiddelbart skulle man tro, at en rapsplante med en kort stængel vil have mindre udbyttepotentiale, idet det grønne areal, hvor fotosyntesen forgår, bliver mindre med efterfølgende lavere energiproduktion.

Dette er imidlertid ikke tilfældet for raps, hvor størstedelen af energiproduktionen under frøindlejringen foregår i selve skulpen samt øverste del af stænglen.

Beregninger fra Danmarks JordbrugsForskning, Bygholm, viser, at kort strå har stor betydning for høstkapaciteten. Biomassen, som skal gennem mejetærskere, er ofte op til tredjedel mindre end i hybridsorterne.

Det korte strå betyder også, at Caracas er velegnet til direkte høst. Skulperne sidder simpelthen i passende høsthøjde.

At en sort er tidlig vil på grund af længere høstdage også bidrage til øget kapacitetsudnyttelse. Men det er også rart, at vinterrapshøsten kan blive færdiggjort i god tid, inden kornhøsten går i gang.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Ensartethed og især ensartet modning har afgørende betydning for en god frøkvalitet. Det betyder ofte et højere olieindhold, lavere vandindhold og at afgrøden egner sig bedre til direkte høst. Direkte høst vil for mange landmænd være et ønske i bestræbelserne på at nedsætte dyrkningsomkostningerne.

Udbytte har stor betydning

Et højt udbytte er en nødvendighed for, at en sort er berettiget på markedet. Caracas viser et højt og stabilt udbytte i alle landsdele. Det gennemsnitlige forholdstal for udbytte i Landsforsøgene, 2003, er 110.

I sortsafprøvningen, som strækker sig over to år, havde Caracas gennemsnitlige udbyttetal på 108.

I forsøgene havde Caracas lige som Monsantos øvrige vinterrapssorter en god sygdomsresistens.

Der er stor variation i markedsførte sorters olieindhold, og der er en klar forskel på konventionelle sorter i forhold til hybrider, hvor hybriderne i gennemsnit ligger noget lavere.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Olieindholdet i den færdige vare bestemmes af to faktorer: For det første af sortens genetik og for det andet af skårlægnings- og høsttidspunkt. Blot to til tre dage for tidligt skårlægning kan let betyde, at olieindholdet er én procent lavere. Caracas hører til blandt sorterne med højest olieindhold. I 2003 viste forsøgene et olieindhold på 48 procent. Tekst til figur