Abonnementsartikel

Totalbestanden af svin er steget med 0,4 procent i forhold til 2003

Svinetællingen pr. 1. juli 2004 viser en mindre stigning i totalbestanden på 0,4 procent i forhold til sidste år.

For pattegrise hos søer er der sket et fald på 4,2 procent, mens der for fravænnede svin ogslagtesvin er sket stigninger på 1,0 og henholdsvis 2,5 procent, skriver Danish Crown.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Avlsbestanden af drægtige søer er i alt faldet med 0,8 procent. Faldet dækker over en kombination af en stigning for førstegangs drægtige søer på 4,0 procent og et fald for andre drægtige søer på 2,2 procent.

Herudover er bestanden af sopolte over 50 kilo til avl steget med 7,0 procent.