I 2011 nåede NCC's omsætning i Danmark op på 4.828 millioner kroner. Det er en stigning på 4,0 procent i forhold til 2010. Ordreindgangen var på 5.152 millioner kroner mod 4.919 millioner kroner det forrige år.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Også ordrebeholdningen, der var på 3.321 millioner kroner, er steget i forhold til 2010 - endda med 9,9 procent. Koncernens "danske" driftsresultatet endte på 71 millioner kroner (1,5 procent af omsætningen).

Samlet har NCC-koncernen omsat for 43.335 millioner kroner og er endte året med et driftsresultat på 1,664 millioner kroner.

Konkurrence på vejene

I Danmark er det først og fremmest NCC Construction, der sørgede for det positive driftsresultat med 97 millioner kroner, mens de andre afdelinger havde et samlet negativt driftsresultat på 28 millioner kroner.

NCC Roads, der tilbyder produkter og ydelser i og omkring veje, "har i 2011 oplevet en betydelig fremgang i volumen i råstofmarkedet og en mere moderat fremgang i volumen i asfaltmarkedet," står der i regnskabet.

 - Markedet for vejserviceydelser har udviklet sig positivt, idet flere kommuner har valgt at udlicitere opgaver, som hidtil har været varetaget af kommunale driftsafdelinger. I et meget konkurrencepræget marked har det været en udfordring at få de meget store stigninger på råvaren bitumen og i energipriserne dækket via de priser, der har kunnet opnås.