Dyrevelværd, rentabilitet og rationel drift har været nøgleordene i planlægningen af den nybyggede svinestald hos Niels Erik og Torben Brøchner i Djernæs.

Stalden er indrettet med flexbokse med en boks pr. so og et fællesareal med varme i gulvet. Desuden er der installeret et bruseanlæg.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Byggeriet af svinestald på cirka 2.000 kvadratmeter blev påbegyndt i oktober sidste år. Byggeriet og renoveringen af de eksisterende bygninger er udført i totalentreprise af Birk-Dahl Staldindretning K/S.

At Niels Erik og Torben Brøchner har valgt at tage springet og investere i nyt produktionsanlæg på nuværende tidspunkt skyldes to ting.

Dels har det været nødvendigt for at leve op til de lovmæssige miljøkrav og krav til øget dyrevelfærd, dels medvirker investeringen til at gøre et glidende generationsskifte økonomisk set mere overskuelig.

- Man siger jo, at det er i nedgangstider, man skal investere. Det er et godt tidspunkt at bygge på. For så er der kun en vej, det kan gå. Og det er fremad, konstaterer Niels Erik Brøchner.

- Da Torben kom hjem fra Gråsten Landbrugsskole i 2000 lavede vi en langsigtet strategiplan for hele bedriften, hvor han indgår i firmaet med en halvpart i et I/S. Det krævede en udvidelse, for det tidligere produktionsanlæg var ikke stort nok til at bære et generationsskifte, siger Niels Erik Brøchner.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Han nævner som sidegevinst, at der nu er to om den daglige drift. Det giver mere frihed. Vi har også med ansættelse af en kvindelig fodermester fået mulighed for at holde friweekender, ligesom den øvrige befolkning.

Byggetilladelsen trak ud

Processen fra tanke til handling har været lang og sej. Der gik et par år, før byggetilladelsen var i hus. Blandt andet på grund af at gården er beliggende i en byzone.

- Der er kommet indsigelser imod byggeriet, men vi har fået medhold fra både kommune, amt, skov- og naturstyrelsen og naturklagenævnet til at bygge, som vi ønsker. Blandt andet fordi vi fjerner alt det, der lugter og stopper produktionen af slagtesvin, som skiftes ud med produktion af otte kilos grise.

- Ventilationssystemet er ændret, så lugten spredes mindre og føres op i højere luftlag. Med nybyggeriet opfylder vi de gældende miljøkrav. Vi har samtidig opfyldt kravet til staldindretning, der imødekommer en lov om løsgående svin, som er blevet vedtaget af folketinget, siger Niels Erik Brøchner.

På grund af den langsommelige proces har det været nødvendigt at ændre på byggeplanerne og indsende nye ansøgninger, fordi der undervejs kom ny lovgivning med krav om øget plads pr. so.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Birk-Dahl har ordnet alt det praktiske med kommunen med hensyn til selve byggeriet. Derudover har vi fået rigtig stor hjælp fra Sønderjysk Svinerådgivning. Den pågældende rådgiver derfra har været utrolig dygtig og professionel.

- Vi har også fået hjælp fra bygningskontoret, og en konsulent derfra har deltaget i nogle af byggemøderne, siger Niels Erik Brøchner.

Flexbøjle og flexkrybbe godt valg

- Vi har valgt flexbøjlen i drægtighedsstalden, fordi den er arbejdsvenlig og enkelt konstrueret. Et andet tungtvejende element var en ny flexkrybbe, som er nyt inventar i farestalden. Krybben er rengøringsvenlig og nem at montere.

- I dette byggeri med 220 farestier var det en besparelse på udgifter til murerarbejdet på cirka 40.000 kroner, siger Niels Erik Brøchner.

Valg af staldtype er overladt til Torben Brøchner, der på sigt skal arbejde længst med det nye system.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Jeg har som fodermester arbejdet med både transpondersystemet og hotelprincippet, en so pr. ædeplads. Med hotelprincippet har du styr på hver eneste so og kan holde øje med, at de spiser og er oppe at stå under den automatiske fodring.

- Vi går nu fra en kombineret so- og slagtesvineproduktion til ren soproduktion. Tidligere leverede vi på årsbasis cirka 4.000 slagtesvin og 800 smågrise. Med den nye produktion kommer vi med 800 nyindkøbte SPF-X søer op på levering af 20.000 smågrise, siger Torben Brøchner.

Afvikling eller udvikling

Det nye produktionsanlæg er planlagt ud fra et ønske om øget indtjening, øget effektivitet og en rationel arbejdsgang i lyse og venlige omgivelser.

Stalden er opført med stålspær, vægelementer med facade i fritlagte søsten, eternittag med lysplader i kippen samt store panorama-vinduer i gavlen.

Niels Erik og Torben Brøchner har hentet inspiration på åben stald arrangementer over hele landet.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Vi har spurgt ind til erfaringer og fejltagelser hos andre.

- Rådet til andre, der går i byggetanker, er, at det er en rigtig god ide at tage til åbent stald arrangementer for at hente ideer. Men lige så vigtigt er det at søge professionel rådgivning helt fra starten, råder Niels Erik Brøchner.