Abonnementsartikel

Det vil koste cirka 7,50 kroner pr. produceret gris for producenterne, som mister kontrakterne

Danish Crown har opsagt sine kontrakter med andelshaverne om at producere GMO-frie slagtesvin.

I dag, 29. juni, har alle producenter med sådanne kontrakter modtaget en skriftlig opsigelse med et halvt års varsel, sådan at Danish Crown modtager de sidste GMO-frie grise omkring juletid 2004, erfarer MaskinBladet.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Opsigelsen sker på grund af manglende efterspørgsel efter GMO-frit svinekød, skriver koncernen i en pressemeddelelse.

Allerede i 2001 tog Danish initiativ til at markedsføre GMO-frit svinekød primært til det engelske og danske marked på basis af produktionskontrakter med krav om anvendelse af GMO-frie fodermidler.

I den forløbne periode har Danish Crown ifølge pressemeddelelsen desværre måttet konstatere, at den reelle efterspørgsel på det danske marked ikke har været til stede, trods flere forsøg på markedsføring heraf.  Denne konklusion blev draget allerede i 2003.

Nu er slagteriet også nået til den konklusion, at produktet heller ikke eksportmæssigt har en bæredygtig afsætning. Derfor er grundlaget for at fortsætte kontraktproduktionen ikke til stede.

Afsætningen af kødet fra de GMO-frie grise, som alle er såkaldte Englandsgrise, er stort set udelukkende sket til private labels i den engelske detailhandel, erfarer MaskinBladet. Danish Crown ønsker ikke at oplyse til hvilke kæder og i hvilke mængder.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Koster leverandørerne dyrt

Slagtesvineproducenterne, der har haft kontrakterne med Danish Crown om at producere GMO-frie slagtesvin, står til at miste en del i indtjening.

Typisk vil tallene se sådan ud:

Det vil sige, at der mangler en indtjening på cirka 7,50 kroner pr. leveret slagtesvin, når kontrakterne ophører. For en producent med 6.000 svin leveret årligt er det et beløb på cirka 45.000 kroner, der mistes i nettoindtjening.

Leverandørerne af de GMO-frie Englandsgrise får tilbuddet om at fortsætte med at levere Englandsgrise uden krav om GMO-frihed.

Skift til økologiske grise

Selv råder Danish Crown til, at man skifter over til at købe økologisk svinekød, hvis man som forbruger ønsker GMO-frit svinekød.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Danish Crown er via datterselskabet Friland den førende udbyder af dansk økologisk svinekød. Forbrugerne vil ved køb af økologisk svinekød dermed fortsat kunne købe kød fra svin, som ikke er fodret med GMO-holdigt foder, idet krav herom indgår i regelsættet for økologiske svin.

Danish Crown understreger, at de seneste dages debat mellem DLG og Greenpeace med påstande om overskridelse af GMO-grænserne i foder ikke har nogen som helst sammenhæng med opsigelsen af Danish Crowns kontrakter med svineproducenterne. Denne beslutning har været undervejs et stykke tid, og er alene baseret på de afsætningsmæssige forhold.