Abonnementsartikel

Aarhusegnens vil gerne sælge sine aktier, DLG indtager en lidt mere afventende holdning, og ØA har det fint med sin aktiepost

Da en række andelsfoderstofforeninger overtog KFK, indgik DPL Invest A/S i handlen. Dermed blev andelshaverne medejere af primærproduktion og for svineproducenternes vedkommende konkurrenter med sig selv via deres andelsfoderstofforeninger.

Siden er der sket bevægelser i aktieposterne, idet DLG har solgt en del af sine aktier til ØA, som nu ejer 50 procent af aktierne i DPL Invest. DLG sidder stadig på en sjettedel af aktierne, mens Aarhusegnens har en tredjedel.

Artiklen fortsætter efter annoncen

MaskinBladet har spurgt formændene for de tre foreninger, hvordan de har det med deres aktieposter set i lyset af den debat, der har været i Danish Crown, som via britiske Flagship Foods er blevet ejer af primærproduktion i England.

Mangler den rigtige køber

- Vi skal værne om de værdier, vi har, og det gælder også for DPL Invest, forklarer Peter Sehested, formand for Aarhusegnens Andel.

- Men kan du give mig et praj om nogen, der vil købe vores aktiepost i DPL, så hører jeg det gerne.

- Prisen skal blot være i orden og afspejle værdien af selskabet, så er vores aktiepost til salg, siger han.

Han oplever, at der er nogle, der gerne vil presse Aarhusegnens til at sælge aktierne i DPL.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Her skal vi passe på, for vi er sat til at varetage andelshavernes interesser i det spil.

- Den stigende svinepris har også en afsmittende virkning på værdien af aktierne i DPL. Det er klart positivt, fastslår Peter Sehested.

Vil gerne reducere sin aktiepost

Hos DLG er formanden, Niels Skadhauge, knap så klar omkring den andelsejede koncerns aktiepost i DPL Invest.

- Der er ikke direkte planer om at reducere i vores aktiepost. Men vi har allerede reduceret, og vi vil gerne reducere posten yderligere, når det er muligt. Den vej har vi allerede vist, at vi vil gå.

- Samtidig vil jeg slå fast, at vi skal beskytte de værdier, vi har.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Vores medlemmer skal ikke have et dårligt resultat ud af vores medejerskab af DPL Invest, forklarer Niels Skadhauge.

Aktiepost er ikke til salg

- Vi har det da godt med vores aktier i DPL forstået på den måde, at det var en opgave, der fulgte med, da vi overtog en del af KFK, siger Jørgen H. Mikkelsen, formand for ØA.

- Set i det lys forsøger vi at være ansvarlige ejere.

- Vi skal være ansvarlige ejere både af hensyn til de 21 selskaber, der ligger i DPL, og af hensyn til den øvrige svineproduktion i Danmark, forklarer ØA-formanden.

- Og vi synes, vi er kommet fornuftig igennem de hensyn, og jeg oplever ikke, at der er en politisk opmærksomhed om ejerskabet, sådan som der var i starten.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Vi har forsøgt at forklare, hvordan sagerne står, siger Jørgen H. Mikkelsen.

- Vi diskuterer heller ikke salg af aktieposten. Men dybest set er alt jo til salg, hvis prisen og hensynet til de øvrige forhold er i orden.

- Men vi foretrækker at være ansvarlige virksomhedsejere, der ikke diskuterer salg fra morgen til aften, fastslår Jørgen H. Mikkelsen