Hele den udbetalte landbrugsstøtte på i alt 7,5 milliarder kroner om året skal gå til landmændene uden betingelser om natur og miljø, fastholder på Fødevareminister Mariann Fischer Boel (V).

Det er tilladt et land at øremærke op til 10 procent af støtten - 750 mio. kr. i Danmark - til miljø- og naturformål (midtvejsreformens artikel 69), men EU-kommissionen skal have besked inden 1. august.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Det vil Mariann Fischer Boel overhovedet ikke overveje, før EU-kommissionen eventuelt foreslår en smidigere ordning. 

Brev til Fischler

Dermed holder Danmark fast i den fulde afkobling. Mariann Fischer Boel vil dog overrække landbrugskommissær Franz Fischler et brev på landbrugsrådsmødet mandag 19. juli, hvor hun opfordrer kommissionen til dels at foreslå en mere fleksibiel art. 69, dels at gøre 1. august til en mindre ultimativ dato.

Kun to lande har i minimal grad udnyttet muligheden for at konvertere landbrugsstøtte til natur- og miljøformål. I Storbritannien drejer det sig om kvægstøtte i det skotske højland og 0,45 procent i Sverige, oplyser ministeren.

Der er heller ikke udsigt til en imødekommende EU-kommission, fordi den med fødevareministerens ord betragter alle undtagelser fra fuld afkobling som det onde. Desuden kan støtte til f.eks. afgræssende ammekøer virke som en genindførelse af gammeldags produktionsstøtte (koblet støtte). 

Ubrugte penge kan ikke overføres

Brugen af artikel 69 er kompleks og yderst besværlig, erklærede Mariann Fischer Boel, da hun var i samråd i fødevareudvalget i går onsdag 14. juli.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Tilbageholder vi for få støttemidler i et år, vil den enkelte landmand få reduceret den supplerende betaling. Men tilbageholder vi flere penge, end vi udbetaler i supplerende art. 69-udbetaling, vil vi skulle aflevere det ubrugte beløb tilbage til EU-kassen.

- Vi kan altså ikke overføre ubrugte beløb til de efterfølgende år, forklarer Mariann Fischer Boel.

Jørn Jespersen (SF) nægter at tro, at artikel 69 ville være så stiv at administrere, som fødevareministeren siger. Han ser det som udslag af manglende politisk vilje:

- Regeringen er problemfindere og ikke stifindere, lyder det fra SF"s miljøordfører. 

Naturfredningsforeningens fire forslag

Danmarks Naturfredningsforening bestormer Folketinget - fødevare- og europaudvalgene - med opfordringer til at gennemføre midtvejsreformen med fuld udnyttelse af artikel 69.Naturfredningsforeningen har fire konkrete forslag til anvendelsen af 750 mio. landbrugstøttekroner:

Artiklen fortsætter efter annoncen

Afgræsning prioriteres højt

Afgræsning vil blive tilgodeset som et højt prioriteret område i den ny landdistriktspolitik, som træder i kraft 1. januar, når den er godkendt af EU-kommissionen, oplyser Mariann Fischer Boel.