Verdens største kødkoncern, Smithfield Foods, sætter med sit seneste årsregnskab en tyk streg under sin styrke.

Omsætningen i Smithfield er opgjort til 9,267 milliarder dollar mod 7,135 milliarder dollar året før.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Svinekødsdelen er fortsat den klart største aktivitet med en omsætning på 5,86 milliarder dollar mod 4,18 milliarder dollar året før.

Næststørste omsætningsgren hos Smithfield er oksekød, hvor selskabet har en omsætning på 2,39 milliarder dollar mod 2,17 milliarder dollar året før.

Smithfield driver også svinefarme, og omsætningen er opgjort til 1,4 milliarder dollar mod 1,1 milliarder dollar året før.

Nettoindtjeningen landede på 227,1 millioner dollar mod blot 26,3 millioner dollar året før. Det svarer næsten til en nidobling af årets resultat.

Medvirkende årsag til det fremgangsrige nettoresultat hos Smithfield er, at selskabet har modtaget 49,0 millioner dollar i skat som følge af salget af Schneider Corporation.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Af regnskabet fremgår det også, at indtjeningen igen er positivt påvirket af svinefarmene.

Sidste år bidrog egenproduktionen af svin til en negativ bruttoindtjening med 108,4 millioner dollar. Men billedet er igen vendt, idet svinefarmene gav en bruttoindtjening på 125,7 millioner dollar i det seneste regnskabsår.

Farmland bidrager positivt

Fremgangen bæres også frem af stigende priser på svin. Selskabets aktiviteter på svinesiden har udvist en øget indtjening på 17 procent trods højere udgifter til råvarer.

Smithfield overtog sidste år Farmland Foods, svinekødsdivisionen i det konkursramte andelsselskab Farmland Industries, og det træk har bidraget positivt til Smithfields regnskab.

Under sit nye ejerskab har Farmland Foods de seneste seks måneder givet en nettoindtjening på 50,2 millioner dollar. Under Farmland Industries formåede Farmland Foods at generere et overskud på 36,3 millioner dollar over en 12 måneders periode frem til maj 2003.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Gode udsigter i 2005

Hos Smithfield beholder man de positive briller på, når talen falder på mulighederne i indeværende regnskabsår.

- Ser man frem mod regnskabsåret 2005 ser forretningsmulighederne rigtig gode ud. Svinepriserne ser stærke ud for resten af kalenderåret, og efterspørgslen efter svinekød er fantastisk.

- Margenerne på bøf på kort sigt er ret favorable og vor forædlingsdel for oksekød ser rigtig god ud med flere væsentlige muligheder for at gøre forretninger, siger Joseph W. Luter III, bestyrelsesformand i Smithfield Foods.