Abonnementsartikel

Scan-Airclean har rundet fire prototyper af luftrensesystemer, solgt og leveret ni anlæg og har en forventning om at sælge det første anlæg til udlandet inden årsskiftet

Landets svineproducenter har de senere år fået større og større bevågenhed i medierne. Oftest for uheldige forhold som overproduktion, naboklager og lugtgener.

Det første forhold om overproduktion har det fynske firma Scan-Airclean ingen intentioner om at løse, men når det drejer sig om naboklager, luft- og lugtgener, mener firmaets direktør, Thorkil Dahlgreen, at man har fundet løsningen.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Oftest handler klager fra naboer til en svineproduktion om lugtgener, og det har firmaet arbejdet ihærdigt med at gøre noget ved siden stiftelsen i september 2001.

Fem svineproducenter på Fyn så, med Thorkil Dahlgreens udtryk, hvordan de politiske vinde blæste og blev grundlaget for firmaet, da de bestilte fire prototypeanlæg, der skulle stræbe mod at rense luften i stalden for ammoniak.

Men en ting slår han fast, da MaskinBladets medarbejder har sat sig til rette på stolen foran direktørens minimale kontorbord.

- Vores kundegruppe er svineproducenter, som kun skal købe vores anlæg, hvis de bliver stillet over for krav om det, da luftrensning fordyrer fremstillingen af svin.

- Kun hvis alternativet er et nej til en planlagt udvidelse, er der isoleret set økonomi i at lave en sådan investering, påpeger Thorkil Dahlgreen.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Renser luften for ammoniak

Scan-Aircleans anlæg bygger ifølge Thorkil Dahlgreen på simpel og overskuelig teknik.

Systemet er baseret på en kemisk luftrenseproces, hvor luftrensere typisk placeres decentralt i de enkelte staldafsnit.

Staldluften trækkes op gennem luftrenseren, der er placeret i taget i stedet for den ventilator, som normalt benyttes til afkastluften.

I luftrenseren tvinges luften gennem et kemisk filter, hvor den overbruses af en rensevæske bestående af vand, et additiv og svovlsyre. Væsken tilføres fra et teknikrum, der indeholder cirkulationstank, pumper, doseringsudstyr og styring af hele systemet. Rummet kræver omkring 10 kvadratmeter plads.

- Den kemiske proces udfælder ammoniakken til ammoniumsulfat, der er en god ammoniumgødning, fortæller Thorkil Dahlgreen.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Gødningen indeholder seks procent kvælstof og seks procent svovl, siger han og oplyser, at man pr. produceret slagtesvin skal forvente omkring fire liter flydende gødning, der er stabil og kan udbringes på markerne.

Thorkil Dahlgreen påpeger, at systemet kan tilpasses både nye og eksisterende staldanlæg. Dog virker systemet ikke i staldbyggeri med naturlig ventilation.

Kan fjerne al ammoniak

Afhængig af staldens størrelse kan Scan-Airclean indsætte et bestemt antal luftrensere, så bestemte mængder af ammoniak fjernes. Tommelfingerreglen er, at der skal flyttes 100 kubikmeter luft i timen pr. slagtesvin, og foreløbig har firmaet udviklet to rensere, der har en kapacitet på henholdsvis 12.000 og 18.000 kubikmeter i timen.

- Systemet er modelopbygget, så vi kan efterkomme et givet reduktionskrav af ammoniak.

- Vi kan godt lave en løsning, hvor vi fjerner næsten al ammoniak, men det vil blive en relativ dyr løsning. Vi tilstræber at levere en løsning, hvor vi nøjagtig lever op til de krav en myndighed har stillet i forbindelse med udvidelse af bedriften, siger Thorkil Dahlgreen.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Amterne, der er myndighed for udvidelsessagerne, stiller ifølge Thorkil Dahlgreen i stigende grad krav om at udvidelser af produktionen skal følges op af en vis reduktion af ammoniakbelastningen.

Minimal styring

Betjeningen af Scan-Aircleans system er bevidst holdt meget enkel.

- Vores kunder vil have mindst mulig bøvl med et anlæg, så vi har indbygget et alarmsystem, der via mail eller sms giver landmanden besked, hvis der er noget galt med anlægget eller man snart skal bestille mere additiv eller gødningstanken er ved at være fuld, siger Thorkil Dahlgreen.

Luftrenserne og teknikrummet skal efterses hvert halve år.

- I modsætning til biofiltre, der måske kræver udskiftning hvert andet år, går vores filtre ikke til, da de er lavet af plastik. Anlæggene er driftssikre og kræver kun et minimalt vedligehold, vurderer han.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Uvildig dokumentation

Inden luftrenseanlæggene fra Scan-Airclean er blevet kommercialiseret er der gået en rum tid med at få uvildig dokumentation for, at anlægget virker.

Dansk Landbrugsrådgivning har således udstedt et BAT-byggeblad på firmaets luftrensere, der er den eneste luftrensningsteknologi, der har opnået det.

- Vi har haft et måleprogram med Landsudvalget for Svin, der begyndte i foråret 2002 og blev afsluttet i april 2004. Målingerne viser, at vi kan stille en garanti om, at anlægget kan fjerne 90 procent af ammoniakken, fortæller Thorkil Dahlgreen.

Han oplyser endvidere, at man har dokumentation for, at luftrenserne kan fjerne 95 procent af støvet i staldluften.

Det samme gælder i øvrigt også gødningen, der er det eneste restprodukt fra renseprocessen.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Gødningen er på højde med handelsgødning, fremhæver Thorkil Dahlgreen og henviser til målinger udført fra Landskontoret for Planteavl, der viser en kvælstofsudnyttelse på 92 procent.

Lugtløsning på vej

Da man hos Scan-Airclean gik i gang med at udtænke systemet til at rense luften, var tanken også, at man ville forsøge at fjerne en del af lugten fra staldene.

Foreløbig tør han ikke melde klart ud om mulighederne for systemet med hensyn til fjernelse af lugten.

- Vi arbejder med en optimering af additivet, og jeg kan sige så meget, at vi er langt fremme med den.

- Vi tror på et markant gennembrud på den front, og jo før, jo bedre, siger Thorkil Dahlgreen og henviser til, at foreløbige målinger, der foretages i samarbejde med Lugttek og Eurofins viser en reduktion i lugten på mellem 25 og 75 procent.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Vi mangler stabile målinger og skal gennem en sommer- og vinterperiode, før vi tør garantere en given reduktion i mængden af lugt, siger han.

10 anlæg inden årsskiftet

Scan Aircleans tilstedeværelse er ikke gået ubemærket hen. Europanyheden på Agromek 2003 har hjulpet godt til og det har også haft betydning for afsætningen, at system forhandles af Skov og Skiold-Echberg.

Foreløbig er det lykkedes at få afsat ni anlæg inklusiv de fire prototypeanlæg.

Men ifølge Thorkil Dahlgreen og salgschef Uffe Boldt er der meget mere i vente.

- Vi regner med at have solgt yderligere 10 anlæg inden årsskiftet, siger Uffe Boldt, der kort forinden er trådt inden for på kontoret.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Han har været ude hos en potentiel kunde, og med sig har han haft en bærbar computer, hvor der er installeret beregningsprogrammer, som blandt meget andet kan vise, hvor meget ammoniak, der skal fjernes fra ejendommen, størrelsen på renseanlæg og udgifterne i forbindelse med drift af anlæg og indkøbspris.

- Jeg plejer gerne at have rekvireret en tegning over staldbygningerne, inden jeg mødes med landmanden. Beregningerne kan vi foretage med det samme og sender det samme dag med posten eller pr. mail, fortæller Uffe Boldt om den hurtige salgsindsats.

Prisen for systemet opgør firmaet i forhold til slagtesvin, der påføres en merudgift på cirka syv kroner, som også inkluderer driftomkostningerne.

Vil til udlandet

Uffe Boldt og Thorkil Dahlgreen lægger ikke skjul på, at en del af virksomhedens strategi er at blive etableret på udenlandske markeder.

- I et land som Holland har man ved nybyggeri et krav om at fjerne 50-75 procent af ammoniakken. I lande som Belgien og Frankrig er der lovgivning på vej, der måske bliver mere vidtrækkende, fortæller Thorkil Dahlgreen.

Han vurderer, at også danske landmænd fremover vil blive stillet over for stigende krav til reduktion af udslip af lugt og ammoniak.

Fremtiden kan meget vel byde på andre kundesegmenter end svineproducenterne.

- På sigt kan det også være interessant at se nærmere på biogasanlæggene og hønserierne. Desuden har vi fået kontakt med industrien gennem Agromek, og den viser også interesse for vores system, fortæller Thorkil Dahlgreen, der dog foreløbig koncentrerer sig om afsætning til landets svineproducenter. For som han siger:

- Vi producerer 25 millioner svin om året, og med den strukturudvikling vi gennemlever i disse år, er der stadig mange svin, der skal flytte adresse og dermed skal gennemgå en VVM-redegørelse eller almindelig screening.: