De er enige om en ting: Det skal blive en god forretning. Ellers ser Danish Crown direktøren og formanden for Danske Svineproducenter meget forskelligt på nyerhvervelsen af Flagship Foods Ltd. i England.

- Det er svært at sige, hvad der er godt eller skidt ved købet af Flagship. Hele overtagelsen er baseret på tillid til Danish Crowns bestyrelse og ledelse, siger Torben Poulsen, formand for Landsforeningen af Danske Svineproducenter.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Han mener, at nogle timer på repræsentantskabsmødet er alt for lidt til, at man kan tage stilling til, om Flagship er det rigtige køb.

På den anden side mener Danish Crown ikke, at man kunne gribe tingene meget anderledes an.

- Ved købet var det nødvendigt, at vi lavede hele forarbejdet for lukkede døre, ellers havde vi aldrig kunnet gennemføre en seriøs handel. Det er rent faktisk usædvanligt, at vi indkalder repræsentantskabet en hel dag for at debattere investeringen, siger Kjeld Johannesen, direktør i Danish Crown.

- Formelt er det bestyrelsen, der træffer beslutningen om køb, og bestyrelsen har selvsagt haft købet på dagsordenen ved flere møder.

- Ved et køb af denne størrelsesorden mener vi, repræsentantskabet skal have en grundig information og dets medlemmer skal have mulighed for at kommentere handlen, før den effektueres. Det var det der skete på repræsentantskabsmødet, siger Kjeld Johannesen.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Han gør opmærksom på, at selskabet i sine strategiplaner over flere år har lagt op til en ekspansion eller fastholdelse på centrale markeder.

- Derfor kan man sige, at første led i beslutningen om erhvervelsen af en virksomhed som Flagship var truffet flere år i forvejen. Ønsket har været at komme tættere på kunderne og få en højere forædlingsgrad. Begge kriterier kunne et køb af Flagship honorere, konkluderer Kjeld Johannesen.

Danish Crown i offensiven

Hos Danish Crown ser man overtagelsen som nødvendig for at nå sine mål.

- Købet er helt klart en aktiv indsats for at følge med tiden. Jeg vil ikke bruge ordet aggressiv, men måske mere ordet offensiv.

- Jeg tror, at vi har taget den rigtige beslutning i tide, siger Kjeld Johannesen.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Forud for købet havde repræsentantskabet givet grønt lys til at gå på jagt efter de rette partnere at fusionere med for fortsat fodfæste på det vigtige engelske marked, der udgør omkring 20 procent af eksporten.

- Overalt i verden reducerer kunderne antallet af leverandører. I England er det lig med en, to eller tre hovedleverandører.

- Det mindsker markedsadgangen for de øvrige leverandører, der bliver nødt til at skabe alliancer eller konsolidere sig på markedet for at overleve. Det er det, som DC er oppe imod, siger Kjeld Johannesen.

Torben Poulsen medgiver, at Danish Crown følger den planlagte strategi, men han er ikke overbevist om, at Flagship er det bedste køb.

- Som argument for købet siger Danish Crown, at man købte Flagship foran næsen af andre. Det lyder i mine ører, som om de har betalt en overpris for selskabet, siger han.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Markedsadgangen skal sikres

Danish Crown vil af konkurrencemæssige hensyn ikke offentliggøre købesummen.

- Flagship er en af de største på det engelske marked og var på forhånd en af de største aftagere af Danish Crowns midterstykker.

- Det betyder alt i alt en konsolidering af Danish Crowns markedsadgang til det engelske marked, konkluderer Kjeld Johannesen.

Direkte spurgt, om markedsadgangen var i fare, svarer han kort:

- Der er flere andre virkelig store spillere fra de øvrige markeder, der er interesseret i at komme ind på det engelske marked.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Kjeld Johannesens succeskriterierne for købet er, at Danish Crown sikrer sin andel på det engelske marked og med tiden foretager en udbygning til gavn for ejerne. Anderledes kontant ser Torben Poulsen på købet.

- Købet giver kun fornuft, hvis vi kommer til at tjene penge på de.

Engelsk og dansk i køledisken

- Vi kommer ind i de store varehuse i London , og vi får en høj forædlingsgrad.

- Minus er, at vi får søer med i købet og, at vi skal hæfte solidarisk med en halv million kroner som svineproducenter, siger Torben Poulsen,

Primærproduktionen, som Danish Crown overtager, er en engelsk mærkevare, som kommer til at ligge i de samme forretninger og kølediske som Danish Crowns øvrige produkter.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- At være inde i en kæde med en engelsk mærkevare giver optimale muligheder for at supplere med yderligere produkter fra samme leverandør, og vi tror, at vi totalt vil øge samhandlen med disse kæder.

- Det bringer os i en "win-win" situation til fordel for både de danske ejere og de engelske producenter, siger Kjeld Johannesen.

Overordnet set mener han, at Tulip og Flagship passer godt sammen i køledisken med specialprodukter alt efter kundens ønsker.

- Vi bliver nødt til at have hele paletten i forhold til detailleddet. Det betyder, at vi kan fastholde os selv inde på markedet og opnå et forspring i forhold til konkurrenterne, siger Kjeld Johannesen.

Kontraktlængden med de engelske landmænd er af varierende længde.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- De fleste er af kortere varighed, som vi kender det fra produktion af danske smågrise. Nogle få kontrakter strækker sig over flere år, fortæller Kjeld Johannesen.

Men hos Danske Svineproducenter er man stadig ikke tryg ved situationen.

- Danish Crown kan komme med hvilken som helst oplysning helt omkostningsfrit, fordi jeg som menigmand ikke kan vide, om den oplysning er sand eller ej. Det har jeg ikke indsigt i hverken DC eller markedet til. Derfor er det overordnede spørgsmål fortsat: har man tillid til Danish Crown, spørger Torben Poulsen.