Abonnementsartikel

Økologiske omstillingsprojekter i offentlige institutioner og storkøkkener har flyttet både mad og holdninger.

Økologiske omstillingsprojekter i offentlige institutioner og storkøkkener har ændret på madvaner og holdninger til økologiske fødevarer. Det viser en evaluering af tilskudsordningen Grønne Indkøb, som Direktoratet for FødevareErhverv har offentliggjort.

Grønne Indkøb har fungeret i seks år. Formålet med ordningen er at støtte en omlægning af offentlige institutioners og storkøkkeners indkøb af fødevarer til økologiske produkter. Siden 1997 er der givet tilsagn om tilskud på 50 millioner kroner til i alt 43 projekter.

Artiklen fortsætter efter annoncen

64 procent af projekterne i spørgeskemaundersøgelsen angiver, at der ikke ville have fundet en økologisk omlægning sted, hvis ikke muligheden for tilskud havde været til stede.

Nøjagtig en tredjedel svarer, at projektet var delvist afhængigt af tilskuddet. Kun ét projekt ville også være blevet gennemført uden tilskud.

Spørgeskemaundersøgelsen viser, at 77 procent af projekterne vurderer, at tilskuddet under Grønne Indkøb har bidraget til en varig omlægning i retning af anvendelse af flere økologiske fødevarer.