Abonnementsartikel

EUs plan for økologi er en stærk opfordring fra kommissionen til at fremme økologisk jordbrug både i EU og i udviklingslandene, mener Økologisk Landsforening

EU Kommissionen offentliggjorde torsdag 10. juni den længe ventede Europæiske Aktionsplan for Økologiske Fødevarer og Landbrug. Arbejdet med planen startede med et dansk initiativ for næsten syv år siden og bærer præg af et betydeligt dansk fingeraftryk, mener Økologisk Landsforening.

- EUs Aktionsplan for Økologi er en bred anerkendelse af økologi, og de konkrete politiske tiltag er et godt fundament for fremme af økologisk landbrug, siger Knud Erik Sørensen, formand for Økologisk Landsforening og den danske repræsentant i IFOAMs EU Gruppe. IFOAM er en forkortelse for International Federation Of Organic Agriculture Movements.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Vi havde meget gerne set en mere proaktiv brug af økologi i EUs landbrugsreform og miljøpolitik, men vi kan kun rose kommissionens stærke opfordring til medlemslandene om at fremme økologisk landbrug, siger Knud Erik Sørensen.

- Vi er især glade for kommissionens fokus på omlægning af offentlige indkøb til økologi samt fastholdelse af den økologiske sektors høje troværdighed hos forbrugerne, siger Knud Erik Sørensen.

- Det er meget positivt, at EU-Kommissionen holder fast i, at gensplejsning ikke må anvendes i økologisk produktion, og at kommissionen igangsætter flere tiltag, der skal styrke kontrol af de økologiske varer yderligere for at beskytte den økologisk sektor mod snyd.

- Kommissionen støtter også direkte hjælp til udvikling af økologisk jordbrug i udviklingslandene, samt en styrket markedsadgang for økologiske fødevarer produceret i udviklingslande. På disse områder er det danske fingeraftryk tydeligt, siger Knud Erik Sørensen.

Han finder det ligeledes positivt, at Kommissionen fremhæver økologisk jordbrugs bidrag til drikkevandsbeskyttelse, vilde planter og dyr, jordens frugtbarhed og dyrevelfærd samt udvikling af miljøvenlig teknologi og kvalitetsfødevarer.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Planen støtter desuden en fortsat rolle for økologisk jordbrug i EUs landdistrikts-, landbrugs- og miljøpolitik.