Abonnementsartikel

Dansk Skovforening og De danske Skovdyrkerforeninger undersøger mulighed for at lave en enhedsorganisation for alle typer skovejere.

Skovbrugets økonomi fortsætter de seneste års katastrofale nedtur. De private skoves regnskaber for 2003 viser et underskud på knap 700 kroner pr. hektar i gennemsnit og giver derfor anledning til også at se på omkostningerne i organisationerne.

En fusion mellem Dansk Skovforening og De danske Skovdyrkerforeninger er en mulighed.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Skovforeningen har i årevis haft et glimrende samarbejde med de øvrige jordejerorganisationer i landet, og i bestyrelsens igangværende strategiarbejde er det en prioriteret opgave at undersøge fremtidige samarbejdsmuligheder med andre organisationer.

- Konkret har vi aftalt med Skovdyrkerforeningerne, at vi i det næste år vil analysere mulighederne for et endnu tættere samarbejde. Vi håber at kunne beskrive en enhedsorganisation for alle typer skovejere i Danmark. Målet er at gøre det mere lønsomt og tilfredsstillende at være skovejer, siger formanden for Dansk Skovforening Lars Wilhjelm.

- Om det ender med at vi blot fortsætter det nuværende gode samarbejde eller etablerer et endnu tættere samarbejde - eller ligefrem en fusion - er der ingen, der ved endnu. Men nu undersøger vi de konkrete muligheder, siger han.

Dansk Skovforening har omkring 500 medlemmer med i alt 150.000 hektar skov, hvilket udgør cirka halvdelen af det private skovareal. Medlemskredsen er rimelig stabil, men på grund af krisen i erhvervet har foreningen i de senere år måttet reducere medlemskontingentet.

Bedre udnyttelse af ressourcerne

Formanden i De danske Skovdyrkerforeninger, Mogens Brandt, som repræsenterer ni lokalforeninger og omkring 7.000 skovejere hilser et øget samarbejde med Dansk Skovforening velkommen.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Vi består af ni lokalforeninger, som skal blive enige. Det er derfor for tidligt at pege på, hvordan vi bedst øger samarbejdet med Dansk Skovforening. Skovforeningen er dygtige til at klare det politiske arbejde, mens vi tager os af den praktiske rådgivning. Jeg tror derfor, vi kan opnå en god synergieffekt med hensyn til erhvervspolitisk arbejde, afsætning af produkter og medlemsservice ude i distrikterne.

Mogens Brandt vil på sigt ikke afvise, at der kan ske et udvidet samarbejde med Dansk Landbrug - der er jo et vist overlap af medlemmer. Der er omkring 25.000 private skovejere i Danmark.

- I første omgang er det dog mere oplagt, at vi øger samarbejdet med de øvrige aktører i skovbruget. Det kunne for eksempel være Juletræsdyrkerforeningen og Hedeselskabet, siger ham.

Om et år vil organisationer forelægge resultatet af deres arbejde for de besluttende forsamlinger.