Abonnementsartikel

I Vorup Enge ved Randers er der anlagt et vådområde, som Randers Regnskov, Randers Kommune, Århus Amt og Aage V. Jensens Fonde står bag

I Vorup Enge ved Randers er der anlagt et vådområde. Området forbinder bevaringsindsatsen for de gamle danske husdyrracer med natur- og landskabspleje samt kulturhistorisk formidlingsarbejde. Det oplyser Fødevareministeriet.

Bag projektet står Randers Regnskov, Randers Kommune, Århus Amt og Aage V. Jensens Fonde

Artiklen fortsætter efter annoncen

Den type projekter indgår som en central målsætning i Genressourceudvalgets arbejdsplan for 2004, og udvalget har derfor bidraget til, at parterne bag det ny projekt fik etableret de nødvendige kontakter til en række avlere af gamle danske husdyrracer.

I startbesætningen indgår jyske heste, jysk kvæg, rødt dansk malkekvæg, danske landfår og danske landracegeder.

Dyrene tænkes fordelt på fire folde, hvor de kan rokere under hensyntagen til græsningstrykket. Foreløbigt er et område på cirka 18 hektar blevet reserveret til gamle danske landracer.

På længere sigt er det ambitionen at udvide projektet til at omfatte et større areal, flere dyr og flere brugsvarianter af de gamle landracer.