Abonnementsartikel

Forskningscenter Risø skal lede det nye Climaite-center, der skal undersøge, hvordan de klimatiske forandringer påvirker de biologiske processer og økosystemet

For at belyse hvordan de klimatiske ændringer påvirker de biologiske processer og naturens økosystemer, støtter Villum Kann Rasmussen-fonden nu etableringen af et dansk forskningscenter – Climaite.

Baggrunden er, at jordens klima ændrer sig. Det vil medføre forandringer i vores økosystemer, som i værste fald kan medføre, at eksisterende økosystemer og naturtyper helt forsvinder.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Forskningsaktiviteterne vil foregå på en nyetableret forskningslokalitet ved Jægerspris, hvor tiden skrues 70 år frem, og naturen kunstigt udsættes for dansk klima år 2075 gennem manipulation med vandforhold, temperatur og CO2.

Forskerne vil løbende følge, hvordan de klimatiske ændringer påvirker planter, jord og dyr.

Centret vil specielt fokusere på effekten af en kombination af stress-faktorer, idet nye undersøgelser peger på, at samspillet mellem ændringerne i temperatur, nedbør og CO2 kan medføre andre påvirkninger end forudset ud fra de enkelte faktorer.

Centrets forskning vil rette særlig opmærksomhed mod ændringer i årstidsvariationer, for eksempel den tidligere start på foråret, og ekstreme hændelser, for eksempel tørke. Det skriver Forskningscenter Risø.

Meget tyder nemlig på, at nøglen til at forstå klimatisk betingede ændringer i de biologiske processer i højere grad skal søges i yderkanten af vækstsæsonen end i den biologisk mest aktive periode.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Forskningscenter Risø leder Climaite, og desuden deltager danske forskergrupper fra Københavns Universitet, Skov & Landskab ved KVL og Danmarks Miljøundersøgelser.