Abonnementsartikel

Landbrugsraadet er stort set enig med de anbefalinger, der fremgår af rapporten "Forsk og fortæl", som videnskabsministerens "Tænketank vedr. forståelse for forskning" netop har afleveret til ministeren

- Også Landbrugsraadet tillægger udbredelse af forskningens betydning for samfundets udvikling meget stor betydning.

- Det er afgørende vigtigt for erhvervslivet - og dermed for det danske velfærdssamfund - at forskning og udvikling opnår høj politisk prioritering. Og en høj politisk prioritering forudsætter en høj grad af folkelig opbakning, siger vicedirektør Annette Toft fra Landbrugsraadet.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Sådan lyder reaktionen på rapporten "Forsk og fortæl", som videnskabsministerens "Tænketank vedr. forståelse for forskning" netop har afleveret til ministeren.

En sådan folkelig prioritering kommer imidlertid ikke af sig selv, medgiver hun.

- Hvis skatteyderne skal være villige til at betale for øgede offentlige bevillinger til forskning og udvikling over skatten, vil de formentlig som minimum kræve at vide, hvad det er, de investerer i.

- Og hvis de også skal prioritere det i forhold til for eksempel ældreområdet, sundhedsvæsenet og folkeskolerne, skal det også gøres vedkommende for borgerne, mener Annette Toft - i lighed med tænketanken.

Hun er dog ikke helt enig i alle tænketankens påhit.

Artiklen fortsætter efter annoncen

For eksempel mener hun, at forslaget om at afsætte to procent af alle forskningsbevillinger til kommunikation er lige vel rigoristisk. Men hovedsigtet er hun helt med på:

- I Landbrugsraadet oplever vi en stor og stigende interesse for forskning og udvikling - men også en overraskende stor uvidenhed om den forskning, der ligger bag produktionen af danske fødevarer, forsætter hun og påpeger, at der årligt investeres cirka 2,5 milliarder kroner i forskning og udvikling fra det offentlige og erhvervets side inden for fødevareerhvervet.

Hun understreger, at der dobbeltsidig forpligtelse til at øge kendskabet til denne indsats.

- Det offentlige har selvfølgelig en særlig forpligtelse, men jordbrugs- og fødevareerhvervet må også blive bedre til at fortælle om det store vidensindhold, der er i vore fødevarer, og den målrettede forskning og udvikling, der ligger bag de store landvindinger på områder som fødevaresikkerhed, miljø og dyrevelfærd, mener vicedirektør Annette Toft.