Abonnementsartikel

I landene omkring os er kravene til opbevaring af korn og sporbarhed øget markant - det samme kommer til at ske i Danmark, mener Kongskilde

Kvaliteten af vores fødevarer er afgørende for både mennesker og dyrs sundhed. Høj kornkvalitet kræver gode anlæg og viden om, hvordan de betjenes under skiftende klimaforhold i høst og lagerperiode.

Kravet til separation af forskellige kornpartier vil fremover stige i takt med den øgede kontraktavl.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Sporbarhed igennem hele kæden med bevis for, at varen er behandlet korrekt fra såning til forarbejdning i fødevareindustrien eller fodermølle, vil blive en del af dagligdagen.

Som leverandør af kornudstyr til europæiske landbrug oplever Kongskilde, at der sker store forbedringer af kornanlæg i landene omkring Danmark.

Kravene til danske kornanlæg og brugen af disse vil fremover blive større, hvis dansk korn kvalitetsmæssigt skal hævde sig på det internationale marked.

Vigtig viden om hygiejne i kornanlæg

Et godt kendskab til kornbiologi danner grundlag for at træffe de rigtige beslutninger omkring høst, tørring og lagring for at bibeholde kornkvaliteten.

Det er især vigtigt at forstå, hvordan kornfugtighed/temperatur har indflydelse på svampeangreb og udviklingen af giftige toksiner.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Der vil fremover være skærpede krav til viden omkring god hygiejne i kornanlæg. Fugle, mus og rotter skal holdes væk, og man må ikke færdes med læssere/vogne på arealer, hvor kornet opbevares.

Som en vigtig partner for det danske landbrug har Kongskilde specialiseret sig med stor viden om kornbehandling, som står til kundernes rådighed. Blandt andet som vejledninger samt et PC program, der frit kan hentes på Kongskildes hjemmeside www.kongskilde.com

Tørring skal ske på få dage

Kongskilde forventer, at der vil ske en stramning på det internationale marked, hvad angår kravene til tørring.

Dette vil betyde, at brødkorn og en del foderkorn skal tørres inden for få dage, og dette vil gøre brugen af tørring i hurtigtørreri nødvendig.

Det kan enten ske i etportionstørreri – en til fem ton i timen for de mindre/mellemstore gårde - eller et gennemløbstørreri - fem til 25 ton i timen ved fire procent nedtørring - for de større gårde.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Alle tørrerier fra Kongskilde er bygget op omkring ”mixed flow” princippet med tværkanaler, der sikrer en meget skånsom tørring med et lille energiforbrug.

Tørreriprogrammet fra Kongskilde år 2004 er blevet yderligere moderniseret og bygget ud, og i dag tilbyder Kongskilde nogle af de mest moderne tørrerier.

Større og kraftigere blæsere

Plananlæg, hvor man ønsker en opdeling i et antal celler samt en god overvågning af afgrøden, er stadig attraktive.

Krav til hurtigere nedtørring vil betyde større og mere trykstærke blæsere og varmekilder med en effektiv styring. Derved opnår man det maksimale antal tørretimer pr. døgn.

Med Kongskilde SPS modulopbyggede ståltrapez-vægge og kanalsystemer har man det bedste grundlag for opbygningen af et velfungerende plananlæg.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Ved nyopførelse kan ståltrapezvæggene med fordel kombineres med ydervægge af beton L-elementer, som giver en hygiejnisk løsning med en meget lang holdbarhed.

Et plananlæg i såvel bestående som nye bygninger vil normalt kunne tilpasses i gårdens arkitektur som en naturlig del af landskabet.

Brødkorn kræver hurtigtørreri

Stålsiloer er en løsning, som ses oftere og oftere i Danmark. De er især fordelagtige ved oplagring i celler af mere end 150 ton.

Det er vigtigt at gøre sig klart, hvordan siloen skal anvendes. Hvis der dyrkes brødkorn eller såsæd, hvor der kræves en hurtig nedtørring, anbefaler Kongskilde, at siloerne anvendes sammen med et hurtigtørreri til opbevaring af det tørrede korn.

Der skal være beluftning, så kornet nedkøles korrekt i løbet af efteråret. Beluftningssystemet i siloerne kan eventuelt udføre hele kølefunktionen, således at tørreriet kan arbejde med fuld varme/ maksimal kapacitet.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Hvis det drejer sig om foderkorn, kan der etableres en meget økonomisk løsning ved at vælge siloer med sidehøjder på fem-seks meter.

Derudover indrettes et fuldperforeret gulv, som sammen med en trykstærk blæser og en varmekilde bruges på samme måde som et plananlæg

Der er solgt et antal siloer med omrøring inden for de seneste par år. Erfaringerne i Danmark er dog begrænsede, og der må indskærpes stor forsigtighed mod for lave luftrater, da den typiske kombination af fugtighed og varme netop giver ideelle forhold for udvikling af svampe og toksiner.

Højt indtag påkrævet

Korntransport skal tilpasses forholdene på stedet. Moderne mejetærskere har en stor kapacitet, som kræver en høj kapacitet i indtaget.

Ved plananlæg skal transport ind i cellerne kunne følge med indtaget.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Kornanlæg med separat tørreri kan ofte kombineres med en høj indtagskapacitet til en buffer og en lavere transportkapacitet svarende til tørrekapaciteten ud til siloerne/plananlægget.

Kongskilde leverer pneumatiske transportløsninger op til 70 ton i timen, som kan bruges til både fyldning og tømning, og som kan flyttes fra én gård til en anden.

Ligeledes er Kongskilde leveringsdygtig i et komplet program bestående af elevator-, kæde- og båndtransportører op til 120 ton i timen.

Rensning med DPC Kombirenser

Der er stor interesse for at kunne tilføre afgrøden en værditilvækst på gården, hvilket er muligt med en højkvalitets-rensemaskine som for eksempel Kongskilde DPC 40 Kombirenser, der arbejder med både solde og aspiration.

Med en DPC 40 Kombirenser er det muligt at levere korn direkte fra gården til skib eller procesanlæg for malt, mel og foder.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Som et minimum kan en simpel aspiratør af KF typen yde en rensning, som gør tørring og lagring både lettere og billigere.

Krav om god styring

God styring af kornanlæg bliver mere og mere nødvendigt for at sikre en hurtig og effektiv tørring i såvel hurtigtørrerier som plantørringsanlæg.

Det er også en god investering, da energiforbruget og overvågningsarbejdet reduceres væsentligt.

Med en god styring kan man også lettere opnå den aftalte kornfugtighed ved salg, så der ikke mistes vægt på grund af overtørring.

Automatisk styring af nedkølingen er en stor hjælp. Der spares meget energi, hvis blæseren kun starter, når udetemperaturen er cirka fem grader koldere end kornet.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Styringen skal samtidig sikre, at der kun køles når luften har en passende lav relativ fugtighed så man undgår opfugtning.

Kongskilde har det bredeste program af styringer, som dækker såvel tørring og køling samt temperaturovervågning.

Til den kommende sæson er der netop introduceret en styring, som kan programmeres til at køle med individuelle indstillinger for hver enkelt blæserenhed på et antal udendørs siloer.: