Abonnementsartikel

Hos mælke- og kvægproducent Carsten Port bidrager homøopatisk medicin til et godt staldmiljø, der sikrer høj mælkeydelse, lave celletal og opretholdelse af den økologisk drift

Måske er det sådan, at en rolig mand giver rolige dyr. I hvert fald er kvæglandmand Carsten Port roen selv. Og inde i hans lyse stald ånder der ligeledes fred og ro blandt de 100 sortbrogede malkekøer.

Men der er ikke bare et harmonisk staldmiljø på den sønderjyske gård. De økologiske SDM Dansk-Holstein køer giver samtidig meget mælk, og dyrene er sjældent syge.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Sygdomme klarer Carsten Port et langt stykke hen ad vejen med homøopatisk naturmedicin, som han anvender mod yverbetændelser. Han anvender især tre produkter, der nedsætter feber, celletal eller alene virker mod akut yverbetændelse.

Carsten Port har gode erfaringer med at sænke celletallene og holde yverbetændelserne nede med homøopatisk medicin, som han har brugt de seneste seks år.

Virker og holder øko-standarden

- Det er meget sjældent, vi har dyrlægen på besøg til yverbetændelser. Hvis ikke naturmedicin virkede, ville vi få høje celletal i besætningen, forklarer han.

Sidste år brugte han cirka 10.000 kroner til homøopatisk medicin. Det svarer til 100 kroner pr. ko i veterinære omkostninger. Dyrlægeregningen pr. ko beløb sig til 654 kroner.

- Min dyrlæge siger, at homøopatisk medicin ikke virker, fordi der ikke er tilbageholdstid på mælken. Men jeg siger, at antibiotika heller ikke virker på yverbetændelser - de kommer jo igen, siger han med et smil.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Men der er en anden vigtig grund til, at Carsten Port bruger naturmedicin til sine dyr.

- Jeg må kun bruge antibiotika tre gange årligt for at holde den økologiske standard, ellers skal jeg igen omlægge til økologisk drift, forklarer han.

Lave celletal og høj ydelse

Carsten Port leverer såkaldt første klasses øko-mælk. Celletallene er for tiden på 109.000, og gennemsnittet for celletallene over de seneste tre måneder ligger på 138.000.

Samtidig er mælkeydelsen høj:

- Jeg leverer 660 kilo værdistof pr. årsko svarende til cirka 9.200 liter mælk pr. ko, fortæller han.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Han arbejder bevist med at undgå de problemer, som kan opstå i en malkebesætning.

- Vi har uorganisk sand i sengelejeboksene (?) i stalden, og det giver et godt staldmiljø. Vi bruger kun dybstrøelse i kælvingsboksene. Sandet er med til at højne hygiejnen i stalden, forklarer han.

- Samtidig er det vigtigt med rolige dyr og masser af lys og luft i stalden, tilføjer han.

Selvhjulpen og uden tilbageholdstid

For Carsten Port er det vigtigt, at han kan have homøopatisk medicin stående og selv behandle køerne efter behov.

På hylden med den flydende naturmedicin står ligeledes en spray-forstøver, fordi køerne får medicinen givet gennem munden.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Når man bruger homøopatisk medicin er det vigtigt at gå frem efter den medfølgende behandlingsplan. Det hjælper ikke kun at give én gang, forklarer han.

- Naturmedicin er ikke et vidunderpræparat. Omvendt er der ingen tvivl om, at det har effekt. Men hvis et dyr bliver sygt med høj feber, så ringer vi naturligvis efter dyrlægen.

For ham er naturmedicinen en del af en helhed, der sigter mod rolige dyr og et godt, hygiejnisk staldmiljø.

- Homøopatisk medicin er meget lettere og billigere at bruge til tidlig behandling, for jeg skal ikke vente på dyrlægen. Og der er heller ikke tilbageholdstid på kødet, siger han.

Og det sidste har betydning, for Carsten Port har yderligere 100 styk SDM-kvæg til opdræt på gården ved Toftlund, som han ejer sammen med sin udearbejdende hustru, Tina Port.

Artiklen fortsætter efter annoncen

I 1986 overtog de den 103 hektar store gård ved generationsskifte. Dertil kommer 40 hektar tilforpagtet jord.

På jorden dyrker han majs, græs og byg-ærter som helsæd. Han har drevet gården som økologisk landbrug siden 1989.Foto1: