Abonnementsartikel

Danmarks JordbrugsForskning, Landscentret, Planteavl og Landbrugsforlaget står bag en håndbog i plantebeskyttelse

"Vejledning i planteværn" er titlen på en håndbog i plantebeskyttelse til planteavlskonsulenter, landbrugslærer og -elever samt landmænd og andre, der i det daglige arbejder med planteværn.

Håndbogen giver et overblik over de muligheder, der er for kemisk bekæmpelse af ukrudt, sygdomme og skadedyr samt vækstregulering i landbrugsafgrøder, frugt, bær, frilandsgrønsager, prydplanter, væksthus- og planteskolekulturer.

Artiklen fortsætter efter annoncen

"Vejledning i planteværn" giver endvidere en vejledning i bekæmpelse af skadevoldere i afgrøder, frilandsgrønsager, jordbær, skove og læhegn samt juletræer og klippegrønt.

Danmarks JordbrugsForsknings udgivelse af oversigten af anerkendte midler blev indstillet i 2002, og i stedet for er anerkendelser fra forskningscentret angivet under hvert enkelt middel i middeloversigten, som findes bagest i bogen.

Bag bogen står Danmarks JordbrugsForskning, Landscentret, Planteavl og Landbrugsforlaget.

Yderligere oplysninger om håndbogen kan findes på internetadressen www.landbrugsforlaget.dk