Abonnementsartikel

I første kvartal af 2004 steg både omsætning og indtjening i den amerikanske koncern

Amerikanske Agco Corporation, der blandt andet ejer mærkerne Massey Ferguson, Fendt og Valtra, gik meget frem i første kvartal af 2004.

Nettosalget steg med hele 47 procent til 6,9 milliarder kroner i forhold til samme tidsrum i 2003.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Baggrunden for den øgede fremgang var primært købet af finske Valtra, øget salg i Sydamerika og positiv udvikling i valutakurserne.

Ser man bort fra fremgangen i nettosalget som følge af købet af Valtra, som bidrog med en omsætning på 1,4 milliard kroner, fremgang i Agcos joint venture i transmissionsfabrikken GIMA og den gunstige udvikling i valutakurserne, var der i første kvartal en fremgang i nettosalget på fire procent fra 2003 til 2004.

Størst fremgang i Sydamerika

Den regulerede nettoindtjening efter særlige poster og skat i første kvartal af 2004 blev på 129 millioner kroner mod tilsvarende 109 millioner kroner i 2003. Den stigende indtjening tilskriver Agco især købet af Valtra og et stærkt marked i Sydamerika.

I Europa, Afrika og Mellemøsten blev indtjeningen formindsket lidt på grund af forringede markedsvilkår og ringere salg end i samme periode i 2003. I Nordamerika var markedsforholdene bedre end samme periode i 2003, men indtjeningen blev lavere på grund af forskydning i tidspunkterne for leverancer til forhandlerne og den stærke euro, som påvirkede prisen på produkter fra Agcos europæiske fabrikker.

I Asien og Oceanien (blandt andet Australien og New Zealand) var markedsforholdene bedre på nøglemarkederne, og det gav her en højere indtjening.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Blandt de særlige forhold var også salget af koncernens faciliteter i Coventry, England, som indbragte cirka 256 millioner kroner. Der er dog også afholdt udgifter i forbindelse med lukningen af produktion og administration i Coventry.

Gode udsigter for resten af 2004

På baggrund af øget salg og gevinster ved rationaliseringer forventer Agco, at nettoindtjeningen pr. aktie vil blive øget med 25 til 30 procent for hele 2004 i forhold til 2003.

I Nordamerika forventer Agco at hente fordele af positive markedsforhold som følge af høje afgrødepriser og god indtjening blandt farmerne. I Vesteuropa er det derimod mindre positivt, idet efterspørgslen efter koncernens produkter fortsat forventes at være lav som følge af dårlige vejrforhold i første halvdel af 2004.

I Sydamerika forventer Agco et fortsat stærkt marked i Brasilien på grund af høje indtægter hos landmændene og favorable, statsstøttede låneordninger. Uden for Brasilien forventes markedsforholdene at forbedres i Argentina og andre af de sydamerikanske lande.

Pr. 31. marts 2004 opgør Agco sin egenkapital til at være 5,7 milliarder kroner, hvilket er samme beløb som pr. 31. december 2003.