Abonnementsartikel

Minus blev vendt til plus for Hedeselskabet i 2003

Trods vanskelige markedsvilkår realiserede Hedeselskabet i 2003 et resultat før skat og minoritetsinteresser på 5,8 mio. kr., og selskabet præsterede dermed en resultatfremgang på 39,6 mio. kr. i forhold til 2002. Efter skat var resultatet 5,3 mio. kr.

- I forhold til en omsætning på 1,1 mia. kr. er resultatet isoleret set ikke tilfredsstillende, men samlet set er det i overensstemmelse med budgetforventningerne, sagde bestyrelsesformand Peter Skak Olufsen ved Hedeselskabets årsmøde i Helsinge mandag den 26. april.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Bedst gik det i Hedeselskabets to hovedforretningsområder, Hedeselskabet Skov og Landskab og Hedeselskabet Miljø og Energi A/S.

Med et overskud på 18,1 mio. kr. før skat kom Hedeselskabet Skov og Landskab ud med et resultat, der var 5,6 mio. kr. bedre end budgetteret.

- Baggrunden for det meget positive resultat i Hedeselskabet Skov og Landskab er, at selskabet gennem flere år har gennemført en række strategiske initiativer med det formål at øge uafhængigheden af konjunkturerne i dansk skovbrug. Disse initiativer, der primært omfatter øget internationalisering samt vækst inden for grøn pleje og vedligeholdelse, begynder nu at slå igennem, forklarede Peter Skak Olufsen.

Tilbagegang i Miljø og Energi

Hedeselskabet Miljø og Energi A/S realiserede et resultat på 5,1 mio. kr. før skat, hvilket var en forringelse på 2,6 mio. kr. i forhold til budgettet. I det tidlige forår 2003 var flere af selskabets markeder præget af en periodisk aktivitetsnedgang. Selv om selskabet genskabte fuld aktivitet sidst på foråret, var det ikke muligt at hente det tabte i den resterende del af året.

- I 2002 var Hedeselskabets resultat stærkt præget af flere fejlslagne energi- og miljøprojekter. I 2003 satte selskabet betydelige ressourcer ind på at få løst de tekniske og administrative vanskeligheder i forbindelse med projekterne, således at de pågældende anlæg blev sat i drift, forklarede Peter Skak Olufsen.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Resultatet i DDH Contractors A/S på -0,1 mio. kr. før skat blev påvirket negativt af et henholdende energimarked samt et underskud i det polske datterselskab Hedeselskabet Sp z o.o., der pr. 1. januar 2004 blev overført til koncernen.

CIRCUIT electric as realiserede et resultat på -1,5 mio. kr. før skat i forhold til et budget på 3,7 mio. kr. Baggrunden for det negative resultat var primært hårdt pres på markedet for eltavleanlæg og elektroniske styresystemer. Desuden opnåede selskabet ikke det forventede salg af mobile skyllefyldestationer til europæiske forsvarsenheder.

Tab på Silvatec

Salg, service og produktion af skovmaskiner i selskaberne Silvatec A/S og Silvatec Skovmaskiner A/S kom ud med et resultat på -2,6 mio. kr. før skat mod et budget på 0,6 mio. kr.

Det negative resultat kunne primært henføres til skærpet konkurrence på markedet for skovningsmaskiner.

Opdelt i forretningsområder

Adm. direktør Ove Kloch oplyste, at Hedeselskabet Skov og Landskab pr. 1. januar 2004 blev udskilt som et selvstændigt aktieselskab.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Herved er alle Hedeselskabets hovedforretningsområder placeret i datterselskaber, således at der kan opstilles klare strategiske og økonomiske mål for de enkelte forretninger. Med de gennemførte organisatoriske og selskabsmæssige ændringer har vi tillige opnået den målsatte adskillelse af foreningen Det danske Hedeselskab, der har status som erhvervsdrivende fond, og de forretningsmæssige aktiviteter i datterselskaberne, forklarede Ove Kloch.

Hedeselskabets hovedforretningsområder ligger inden for natur- og miljøområdet og er placeret i de to selskaber Hedeselskabet Skov og Landskab A/S og Hedeselskabet Miljø og Energi A/S.

- For de øvrige selskaber er målet en kontrolleret, strategisk og ejermæssig omstilling. Et eksempel på dette er alliancen med Schouw & Co, der har købt sig ind i DDH Contractors A/S. Det skabte grundlag for, at DDH Contractors A/S kunne overtage medarbejdere og aktiviteter i Dansk Biogas, der var kontrolleret af Schouw & Co., sagde Ove Kloch.

Tror på bedre resultat i 2004

Hedeselskabet forventer, at en række markeder fortsat vil være pressede i 2004, men at selskabet gennem en strategisk fokuseret indsats vil kunne opnå stigende markedsandele og en forbedring af de økonomiske resultater.

I 2003 havde Hedeselskabet 1.005 ansatte mode 1.002 i 2002 og 1.043 i 2001.