Abonnementsartikel

Svineproducent Carsten Flædekær har valgt at få elektronisk læksikring, efter hans stald blev oversvømmet og masser af smågrise druknede

En aften for knap to år siden fik den fynske svineproducent Carsten Flædekær sig noget af en overraskelse.

- Stalden flød med vand, da jeg klokken elleve om aftenen gik derind for at sige godnat til grisene. Så snart jeg åbnede døren, hørte jeg, at vandmåleren piskede rundt, og på det tidspunkt var gyllekummerne for længst fyldt op. Vandet stod op i farestierne i en højde af 20 centimeter over spalten, fortæller Carsten Flædekær ved Ebberup.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Søerne tog umiddelbart ingen skade, men det gik hårdt ud over smågrisene.

Carsten Flædekær glemmer aldrig den efterårsnat, da et vandrør, der var sprunget, skabte kaos i stalden.

Han løb alt hvad remmer og tøj kunne bære for at lukke for hovedhanen, og derefter startede han gyllepumpen.

Vandet forsvandt hurtigt, og så gik det meste af natten med at tænde for varmelamperne og strø savsmuld og kartoffelmel ud på gulvet.

Søerne havde ikke lidt skade, men omkring 50 smågrise var druknet. Og dertil kom alle følgevirkningerne i form af mindre tilvækst i tiden umiddelbart efter.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Da vi skulle sælge grisene fra den oversvømmede stald, vejede de kun 23 kilo mod de sædvanlige 30 kilo, og det skyldes alene oversvømmelsen. Grisene var også blevet noget mere langhårede end sædvanligt, fortæller Carsten Flædekær.

Sikrer mod oversvømmelse og døde grise

Synet af vandmasserne og døde smågrise ønsker Carsten Flædekær ikke at opleve en gang til.

I håb om at undgå det, har han valgt at investere i et Dantaet læksikringsanlæg, som er monteret i vandledningen direkte ved indgangen fra vandværket. Udover at læksikringsanlægget sikrer mod oversvømmelser og flere døde grise, bruger Carsten Flædekær det også som en rettesnor for, hvor meget vand grisene drikker.

- På styreboksens display kan jeg præcist se, hvor meget vand der bruges time for time. Når jeg åbner døren ind til teknikrummet, kigger jeg altid på displayet for at se vandforbruget. Forbruget ligger typisk på en kubikmeter pr. time om dagen og cirka en tiendedel kubikmeter om natten, men når vi fodrer ryger det op på tre kubikmeter, forklarer Carsten Flædekær.

Han gør opmærksom på, at Dantaet læksikringsanlægget ikke umiddelbart kan sammenlignes med de specielle anlæg, der måler vandforbruget i klimastalden.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- På den slags anlæg kan du tydeligt se, at en diarré er på vej, for så begynder grisene at drikke mere vand. Men sådan et anlæg har jeg ikke. Jeg investerede i læksikring, fordi jeg ville sikre mig imod, at jeg en anden gang kommer ud i stalden og finder døde grise flyde rundt i vand, siger Carsten Flædekær.

Anbefaler at læksikre

Den fynske svineproducent får stadig kuldegysninger over at tænke på, at hvis han ikke var kommet ned i stalden for at sige godnat, ville alle fire hundrede smågrise i farestalden være gået til.

Hvorfor der kom et brud på vandrøret - oven i købet i den nyeste stald fra 1996, ved Carsten Flædekær ikke. Men for at være ekstra sikker har han udskiftet samme slags rør i den gamle stald med nye.

- Jeg anbefaler tit mine kolleger, at de sparer sammen til et læksikringsanlæg. Udover at det omgående lukker for vandet ved for stort forbrug, får man en fin fornemmelse af det daglige vandforbrug i staldene ved at kigge på displayet.

Anlægget består af tre dele: En styreboks, en vandmåler og en motorventil.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Vandmåleren forbindes med styreboksen gennem et kabel. Et andet kabel til motorventilen er normalt strømløst, men bliver strømførende i samme øjeblik vandforbruget overskrider den indstillede værdi. Så lukker ventilen, og alarmen går.