Abonnementsartikel

På MaskinBladets redaktion har vi fået den idé, at vi gerne vil undersøge, om landbrugets folkevalgte repræsentantskaber, bestyrelser og udvalg rejser til udlandet – og hvorfor de i givet fald begiver sig af sted.

Derfor har vi stillet en stribe spørgsmål til i alt 14 landbrugsorganisationer og andelsvirksomheder, der er landmandsejede. Spørgsmålene var følgende:

Artiklen fortsætter efter annoncen

Vi startede onssdag 14. april og i skrivende stund 21. april har vi kun fået svar fra en mindre del af dem, vi har spurgt. De svar, vi har fået, kan du i uddrag læse i denne udgave af bladet på side 2 og 4.

Som det fremgår, er reaktionerne noget forskellige. For eksempel tackler de to tilbageværende andelsejede slagteriselskaber forespørgslerne helt forskelligt. Tican svarer beredvilligt og åbent på vores spørgsmål og fremsender gerne program. Danish Crown vil derimod ikke fortælle i detaljer, hvad man foretager sig med hensyn til rejser for de folkevalgte – udover at man foretager rejser. Først og fremmest med fly og i et vist omfang bus, og vi får at vide, at der betales diæter til de folkevalgte i forbindelse med rejserne.

Vi kan altså ikke få at vide, hvem der rejser hvor meget for den store slagterikoncern, og om alternative muligheder for at få den ønskede viden kan tages i anvendelse? Vi kan heller ikke vurdere, om turen har det faglige tilsnit, som sådanne ture vel bør have, når de er betalt af de landmænd, der i sidste ende er nødt til at betale for sådanne rejser.

Mens vi venter på svar fra de øvrige adspurgte, kan vi overveje, hvad der egentlig skal til for at holde sig godt orienterede, og som følge heraf have den nødvendige viden til at træffe beslutninger.

Er det for eksempel hensigtsmæssigt, at de folkevalgte rejser på ture til fjerne lande i kort tid måske uden at kunne sproget? Eller er det bedre at sende en eller to kvalificerede medarbejdere af sted i længere tid for efterfølgende at udarbejde en grundig rapport på baggrund af deres oplysninger indhentet i det pågældende land? Disse rapporter kunne så studeres af de folkevalgte efterfølgende og danne basis for de beslutninger, der skal træffes.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Eller er det hensigtsmæssigt, når en bestyrelse tager ledsagere med på deres udenlandsture, selvom det er mod egenbetaling? Hvis man er i ”arbejdstøjet” og får diæter for sin deltagelse, er det vel ikke sagen også at bruge tid på at vise hensyn til sin ægtefælle?

Men hvis formålet med turene er at ”ryste” personerne i bestyrelserne sammen, så er det selvfølgelig en go’ idé. Vi lader den stå der og ser frem til de svar, vi modtager i de kommende dage – og som vi vil bringe i næste udgave af MaskinBladet.