Abonnementsartikel

Svineproducent Per Larsen har fået en både sundere besætning og økonomi ved at give sine grise plantesaft

Der var en del kolleger, der rystede på hovedet, da svineproducent Per Larsen, Jyderup, begyndte at give sine smågrise Aloe Vera.

Per Larsen forstod de andres hovedrysten, for han troede heller ikke selv på, at saften fra Aloe Vera-planten kunne hjælpe smågrisene af med diarré.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Det er mere end et år siden. Og nu er al tvivl væk. I hvert fald hos Per Larsen.

Ikke nok med, at smågrisene stortrives, men den kontante afregning lyder på mellem 10 og 11 kroner mere i dækningsbidrag pr. gris.

Det betyder, at indtjeningen er steget med cirka 400.000 kroner om året.

Per Larsen ejer Dønnerup Agri A/S sammen med Poul Mikkelsen, som også ejer Dønnerup Gods. Sidstnævnte er ikke med i driften, som styres af Per Larsen med hjælp fra otte ansatte.

Per Larsen blev selvstændig landmand i 1986, og i 1999 stiftede de to erhvervsmænd fra Jyderup sammen Dønnerup Agri A/S. Selskabet består af fire ejendomme: Én med 880 søer, to ejendomme til slagtesvin og en klimastald til smågrise.

Artiklen fortsætter efter annoncen

På gårdene, som har SPF-besætninger, produceres hvert år 22.500 grise op til 30 kilo og 15.000 slagtesvin.

Naboens gode overtalelsesevne

Det var Per Larsens nabo, som sælger Aloe Vera, der fik ham overtalt til at prøve at bruge saften til smågrisene.

- Vi havde problemer med fravænningsgrisene. De var meget uensartede. Vi kører med ugehold på 440 grise, og deraf var der hver gang mellem 25 og 30, som var alt for små. Og det var især på grund af problemer med diarré.

- Efter vi er begyndt at give smågrisene Aloe Vera, er grisene på et hold markant mere ensartede, og vi skal kun holde en til fire grise tilbage, fortæller Per Larsen.

- Vi er de første i verden, der har forsøgt systematisk at give grise Aloe Vera. Derfor havde vi intet kendskab til, hvor stor dosis de skulle have, fortæller svineproducenten.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Siden februar 2003 har Per Larsen brugt Aloe Vera til smågrisene. Han har forsøgt sig frem med forskellige doseringer, og til at begynde med gav han alle grisene Aloe Vera.

- Vi er begyndt at målrette indsatsen. Hvert hold på 440 grise bliver sorteret ud i 10 stier med små, mellemstore og store grise. I begyndelsen fik alle grisene, men nu er det kun de to stier med de mindste grise og vores kommende sopolte, der får Aloe Vera, fortæller Per Larsen.

Grisene får 10 milliliter Aloe Vera pr. gris i syv dage. Saften fra Aloe Vera-planten blandes i vandet. Dønnerup Agri anvender Aloe Vera fra firmaet Forever Living, og den indeholder bittesmå trevler af frugtkød og må derfor ikke gives med en medicinblander.

Smittepresset forsvinder

- Der er ingen tvivl om, at de små grise i vores stald har været smittekilden til diarré. Nu har vi fået fjernet smittekilden, og smittepresset i vores stald er ikke så stort mere. Derfor kan vi nøjes med at give de mindste grise Aloe Vera.

Andre steder vælger man at give alle grisene. Hvis man for eksempel har problemer med coli 149, kan det være rentabelt at give alle grise, vurderer Per Larsen.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Hvis andre landmænd skulle have interesse i at begynde at give deres grise Aloe Vera, vil Per Larsen anbefale følgende kur:

Dag et og dag to skal grisene have 30 milliliter og de sidste fem dage 10 milliliter pr. gris. Udgiften til den kur løber op i 10 til 12 kroner pr. gris.

- Når smittepresset er ved at være væk, kan man så reducere mængden, foreslår Per Larsen.

Han anslår, at det koster syv-otte kroner pr. gris, når de får 10 milliliter Aloe Vera alle syv dage. Fordeler man udgiften på hele holdet, lyder beløbet på 1,60 kroner pr. gris.

- Hvis man skal have en virkning af Aloe Vera, skal man bruge det i en periode på to-tre måneder, ellers opnår man ingen resultater, erfarer Per Larsen.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Han gør også opmærksom på, at Aloe Vera ikke gavner, hvis grisene får elektrolyt- eller dialytblandinger, da sukkerstofferne fra blandingerne lægger sig som en belægning på indersiden af tarmen, og dermed hindrer optagelsen af plantesaften.

Resultater har Per Larsen set mange af. Ikke kun i en øget fortjeneste, men også grisenes generelle sundhed er øget.

- Dødeligheden er halveret fra to procent til én procent. Medicinforbruget er også halveret. Før brugte vi fire kroner pr. gris, nu bruger vi to kroner, fortæller Per Larsen.

- Grisene er også blevet bedre til at udnytte foderet. Tilvæksten er steget samtidig med, at forbruget af foder er faldet.

Inden Dønnerup Agri begyndte at bruge Aloe Vera, havde grisene en daglig tilvækst på 386 gram. Nu er den oppe på 514 gram.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Det kan lyde pudsigt, men der er ikke sket andre ændringer. De får det samme foder, som vi hjemmeblander, fortæller Per Larsen, som også er begyndt at drikke Aloe Vera.

- Nøjagtig det samme som grisene får, og jeg kan også mærke en forandring. Jeg kan ikke spise så meget, som jeg plejer. Jeg udnytter maden bedre, og det er det samme, der sker med grisene, forklarer Per Larsen.

Aloe Vera styrker immunforsvaret

Men hvad er det så, den gule plantesaft gør ved både mennesker og grise?

- Aloe Vera styrker immunforsvaret og laver en udrensning på tarmene. Det gør, at grisene udnytter foderet bedre, lyder det fra Per Larsen, som også tager rundt i landet og holder foredrag om sine erfaringer med Aloe Vera.

Som det fremgår af artiklen, er Per Larsen begejstret for at bruge Aloe Vera, og han håber, det i den nærmeste fremtid bliver muligt at foretage en omfattende undersøgelse af plantesaftens virkning på grise.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Han mener, det er vigtigt, man er nøgtern, når man går i gang med at afprøve nye ting som for eksempel Aloe Vera.

- Man skal kun prøve én ting ad gangen, så man kan vurdere, hvordan virkningen er, påpeger den sjællandske svineproducent.

I november undlod Per Larsen at give en sti med de mindste grise Aloe Vera, og det gør han ikke igen:

- Der var en markant forskel. Igen var grisene uensartede, og flere måtte holdes tilbage, fortæller han.

Per Larsen ryster ikke mere på hovedet over brugen af Aloe Vera. Men han ved godt, nogle stadig gør. Selv om han erfarer, der bliver færre og færre.Foto nr. 372813-1