Abonnementsartikel

Med iværksættelsen af seks store strategiprojekter, der internt er døbt "Gør en Forskel"-strategiplanen, ønsker Hardi at komme endnu tættere på kunderne og opfylde slutbrugerens behov

Små mærkater med "Gør en Forskel" ses overalt på Hardis fabrik i Nr. Alslev, hvor cirka halvdelen af koncernens 1.200 ansatte arbejder.

- Med "Gør en Forskel" strategien ønsker vi, at Hardi skal komme til at stå endnu stærkere over for kunderne, og at produkterne fra Hardi skal blive et naturligt valg, når kunder, i de over 100 lande som vi eksporterer til, skal vælge nyt sprøjteudstyr.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Det er utroligt vigtigt, at virksomheden har konsistens og vedholdenhed i driften på såvel kort som lang sigt. Hardi har siden 1997 været en del af Auriga gruppen, som også ejer Cheminova A/S og Skamol A/S.

- Det er en ejer, der har langsigtede mål med sine virksomheder, og som giver plads til produktudvikling og ekspansion, siger Peter Dahl, marketingschef hos Hardi International A/S.

I regnskabsåret 2003 rundede virksomheden 850 millioner kroner i omsætning, og på trods af at flytningen af komponentfabrikken fra Taastrup til Nr. Alslev på kort sigt har resulteret i en lidt dårligere leveringsevne end budgetteret, forventer Peter Dahl, at produktionen i løbet af kort tid igen kan matche efterspørgslen.

Strategi til opfyldning af vandmiljøplan

Hardi tilpasser løbende produktionen til de krav, som både landmænd og myndigheder har til en moderne marksprøjte.

Det behøver nødvendigvis ikke at betyde større og bredere sprøjter, men i lige så høj grad være produkter og ydelser som tilgodeser miljøet og funktionaliteten af også ældre sprøjter.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Et sådan produkt er et nyt kalibreringssystem som Hardi har udviklet til lomme-pc"ere, og hvor formler og tabeller fra lærebøger er lagt ind i regneark, som lynhurtigt giver resultatet af eksempelvis en dysetest.

- Programmet er lavet, så brugeren guides igennem den grundlæggende kalibrering af sprøjten.

- Programmet giver eksempelvis svaret på, om det er nødvendig at udskifte samtlige dyser, eller om flertallet holder sig inden for tolerancerne, og udskiftningen kan begrænses til nogle enkelte dyser, forklarer Christian Holst, der har stået for udviklingen af det nye program.

Det er ikke kun selve kalibreringen, som programmet kan hjælpe sprøjteføreren med. Den er også i stand til at give svar på, hvor mange gange sprøjten skal fyldes op for at behandle en given mark.

- Modsat kan programmet også beregne, hvor meget man skal gå på kompromis med vandmængden per hektar, for at få eksempelvis tre hele påfyldninger til at strække til en mark, hvor den optimale mængde var 3,25 tankfulde.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Programmet viser også, hvor meget planteværn der skal fyldes i tanken - både når den skal fyldes helt op, og når der kun skal blandes en mindre mængde, siger Christian Holst, der forventer at programmet er tilgængeligt på hjemmesiden www.hardi.dk fra efteråret. Han vil dog gerne allerede nu i kontakt med landmænd, som ønsker at afprøve og teste det nye system.

Ind- og udvendig rengøring

Punktforurening er et område, som der vil blive fokuseret på i de kommende år, og for at være på forkant med udviklingen introducerer Hardi nu et system, som letter den indvendige rengøring af sprøjten, og som også har udstyr til udvendig rengøring af sprøjten i marken.

- Med SmartValve ventilerne betjenes alle sprøjtefunktionerne med kun tre ventiler. I realiteten er det faktisk kun to, idet den tredje ventil udelukkende regulerer omrøringen i tanken.

- Med reguleret omrøring kan der ved vanskelige midler som mangan køres med maksimal omrøring, og ved midler, som har tendens til at skumme, kan omrøringen reduceres til et minimum, forklarer Christian Holst.

Ved hjælp af SmartValve er det let at skifte imellem de forskellige skyllefunktioner. Vandet i rentvandstanken rækker sagtens til at skylle tank og bom tre-fire gange, og stadig have et overskud på cirka 50 liter til udvendig rengøring af sprøjten.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Undersøgelser viser, at når tank og bom er gennemskyllet med rent vand fire gange, er koncentrationen i de tre til fire liter sprøjtevæske, som står i bunden af tanken, nede på cirka én procent.

- Eller med andre ord - det er fortyndet 100 gange i forhold til den oprindelige sprøjtevæske.

- Derfor kan bundproppen løsnes, og tanken tømmes ude i marken uden risiko for, at der sker en punktforurening, tilføjer Christian Holst.

Ny computer

Hardi Controller 5500 er en ny computer til styring af alle sprøjtens funktioner. Computeren er opbygget i moduler, hvor der er et modul til betjening af sprøjtens hydrauliske funktioner, et til betjening af selve sprøjtningen og et til indstilling og kontrol af væskemængden.

Hardi kommer til AgriMark i Hedensted med tre typer sprøjter, som alle repræsenterer den mere sofistikerede del af det brede program fra Hardi.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Egentlig skulle vi have haft mindst fem forskellige sprøjter med for bare nogenlunde at være dækket ind rent produktmæssigt.

- Men da vi er begrænset til tre enheder, må de mindre og billigere sprøjter blive hjemme, for at vi kan vise det, som for alvor sælges på det danske marked for øjeblikket, siger Peter Dahl.

- Derfor viser vi tre sprøjter, som alle har 24 meter sprøjtebom. To trailersprøjter af Commander Plus typen og den selvkørende Alpha HAZ.

- Forskellen på de to trailersprøjter er tankindholdet, hvor den ene kører med en volumen på 2.800 liter, mens den anden rummer hele 4.200 liter. Dernæst er den ene udstyret med LPZ bom og den anden med Twin Foce luftudstyr.

- Sprøjter med luftudstyr udgør 10-20 procent af produktionen, og er kendetegnende ved, at de brugere, som først én gang har købet en luftassisteret sprøjte, også genkøber en sprøjter med luftassistance. Dertil kommer, at der hele tiden er nye kunder, som ser fordelen ved luftassisteret sprøjtning, tilføjer Peter Dahl. 73025