Abonnementsartikel

Endnu større traktorer og højere hastigheder stiller store krav til dækproducenterne, og Goodyear er allerede på vej ind i fremtiden

Lige så lidt som en traktor ”bare” er en traktor er et dæk ”bare” et dæk. Og det gælder selvfølgelig også for dæk til en moderne traktor eller landbrugsvogn, hvor kravene til ydeevne bliver stadigt større.

- Fremtidens krav er dæk, som kan overføre stadig flere hestekræfter samtidig med, at traktoren kører endnu hurtigere, og at førerkomforten skal være i orden, forklarer Eric Muller, ingeniør og direktør for en del af udviklingsarbejdet ved Goodyears Technical Center i Luxembourg.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Traktorer med over 300 hestekræfter er ikke længere et særsyn i Europa, og det er heller ikke usædvanligt, at traktorerne kan køre 50 kilometer eller endda mere i timen. Det er store kræfter, der skal overføres, og desuden er det et ufravigeligt krav, at der ikke sker uoprettelige skader på hverken jorden eller materiellet.

Det er i høj grad dækmonteringen, som er nøglen til at løse disse udfordringer.

Udvikling kræver mange medarbejdere

For at tilgodese disse stadigt skrappere krav og større udfordringer beskæftiger Goodyear mange medarbejdere i sit tekniske center i Luxembourg – og det koster selvsagt store pengesummer.

- Vi arbejder også sammen med traktorproducenterne om at skabe dæk, der passer til fremtidens traktorer, fortæller Eric Muller.

- Vi vil dog ikke udvikle et dæk til et bestemt traktormærke eller en bestemt traktor, for det giver ikke volumen nok i forhold til de udviklingsomkostninger, der er ved at konstruere et nyt dæk.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Vi kan dog godt anbefale specifikke dæk til bestemte traktorer, når vi kender de arbejdsopgaver, de skal løse, fastslår han.

Blandt ændringerne på traktorerne er også, at de i stigende omfang har affjedrede aksler. På nuværende tidspunkt kun foraksler, men John Deere har allerede vist en prototype på en affjedret bagaksel, og mon ikke de øvrige producenter også er på vej med affjedrede bagaksler?

- Det giver os også nye udfordringer, siger Eric Muller.

Lavt brændstofforbrug bliver vigtigere

Udover at skulle overføre flere kræfter, større vægt og give føreren endnu bedre komfort, skal et moderne traktordæk også bidrage til, at forbruget af energi bliver så lavt som muligt.

- Forbruget af brændstof stiger dramatisk med stigende hastighed, og hvis rullemodstanden på et dæk er høj, koster det også meget brændstof, forklarer Erik Muller.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Netop rullemodstand er meget central, når talen falder på opbygningen af et dæk. Tidligere var et traktordæk typisk opbygget efter diagonal-princippet, mens et moderne dæk er et radialdæk. Sagt på en simpel måde er et diagonaldæk en forstærket ballon, mens et radialdæk har en betydeligt mere kompleks opbygning.

Radialdæk dyrere at udvikle og lave

Et radialdæk i samme størrelse som et diagonaldæk med samme lufttryk og belastning (det vil sige alt andet lige bortset fra dækkets konstruktion) vil have lavere rullemodstand og større trædeflade. Det betyder, at radialdækket både har et lavere tryk på underlaget og et lavere forbrug af brændstof.

For dækproducenten er der dog den ulempe, at radialdækket er mere end dobbelt så dyrt at fremstille, og det er også betydeligt mere kompliceret at udvikle. De høje omkostninger til udvikling kan dog til en vis grad modvirkes af en stor produktion af en dæktype.

Men under alle omstændigheder bliver radialdækket også et dyrere dæk for brugeren, som til gengæld får et dæk, der lever op til langt større krav end diagonaldækket.

Ifølge Goodyear er 67 procent af traktordækkene solgt i Europa radialdæk, mens det tilsvarende kun er 25 procent i USA.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Tester dækkene på flere måder

Når ingeniørerne er færdige med deres udviklingsarbejde, som i meget vidt omfang foregår på computere med avancerede programmer, bliver der lavet test af prototypen til det nye dæk.

Det sker dels i et computerprogram ved at efterligne de belastninger, dækket udsættes for ”i det virkelige” liv. Den slags såkaldte simuleringer er i dag et særdeles pålideligt værktøj i udviklingsarbejdet.

- Men det er meget vanskeligt at forudsige et dæks holdbarhed, forklarer Paul Guillaume, ingeniør i Goodyear Technical Center, Luxembourg.

Goodyear nøjes derfor ikke med at lade en computer beregne et dæks styrke. Dækkene bliver også testet i praksis på en bane, hvor en traktor uden fører kører i en snæver cirkel foran to vogne.

På vognene er der meget stor ballast, og dækkene kører med lavere lufttryk end foreskrevet under den givne belastning og hastighed. For at modstå den usædvanligt kraftige påvirkning af dækkene, er det strengt nødvendigt at anvende fælge med betydelige forstærkninger i forhold til standardfælge.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Når man står ude ved banen, og vognen kommer forbi, kan man da også høre, hvordan dækket ”klager” sig. Testene varer mange uger, og hver uge bliver dækkene skiftet fra side til side og får ændret omløbsretning.

- På den måde får vi et indblik i, hvad dækkene kan yde under ekstreme forhold, siger Herman Vereecken, ingeniør og marketingdirektør ved Goodyears Technical Center i Luxembourg.

Blandt de øvrige faktorer, som påvirker et dæks holdbarhed udover brugen, er luftens indhold af ozon og solens lys.

- Det er især ozon, som nedbryder mange af de komponenter, der indgår i dæk, og især i storbyer er der på varme dage meget ozon i luften, forklarer Paul Guillaume.

Meget små tolerancer for dæk og fælg

En af de helt store udfordringer for såvel producenten af dæk som fælge er at lave dem runde.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Og da det i praktisk sammenhæng næsten er umuligt at fremstille en rund fælg eller et rundt dæk, er spørgsmålet blot hvor stor en afvigelse fra ”rund”, man kan acceptere. Er det plus/minus et par centimeter, et par millimeter eller er det helt nede i tiendedele millimeter?

- Et traktordæk med en diameter på to meter må højst have en tolerance på to millimeter, forklarer Wolfgang Gnörich, chefingeniør. Samme krav gælder til fælgen, for det nytter ikke meget med et ”rundt” dæk, hvis fælgen ikke er lige så rund som dækket.

Men det er dog kun det færdige dæk, der må have en afvigelse på højst to millimeter fra at være perfekt rundt. Når det drejer sig om den form, et dæk laves i, er tolerancen helt nede på en tiendedel millimeter.

Med andre ord bliver der stillet meget store krav til dem, der fremstiller formene til at lave dæk i.

Laver formene i Luxembourg

Goodyear har produktion af dæk i mange lande verden over, men der er kun to steder, hvor den amerikanske koncern har udviklingscentre og har særlige fabrikker til at lave forme til sine dæk. Det er dels i Luxembourg og dels i byen Akron i staten Ohio, USA.

Artiklen fortsætter efter annoncen

I modsætning til, hvad man umiddelbart forestiller sig, er en form til et dæk ikke lavet af en rund ring med sider, hvori dækmønstret og inskriptioner er indgraveret. Nej, der er tale om ni skåle, som hver udgør sin del af omkredsen af dækket. Disse ni skåle bliver, når de er færdige, monteret i en stålring, sådan at de til sammen udgør hele dækkets yderside.

Når det drejer sig om et traktordæk, bliver formene til klodserne boltet og svejset på efterfølgende.

Det kræver mange timers arbejde og en del materialer at lave formene. De koster derfor flere hundrede tusinde kroner at fremstille, før de kan sendes hen til fabrikken, som skal serieproducere dækkene.

Det tager otte uger at lave formen til et traktordæk med en diameter på to meter, og til et standard radialdæk vejer den tæt ved seks ton.

- I princippet holder formene evigt, men det sker, at vi får dem tilbage til renovering, fortæller C. Steichen, som er direktør for fabrikken, der bygger formene.Foto1

Artiklen fortsætter efter annoncen

Et moderne radialdæk til traktorer består af en lang række komponenter.

I sine Optitrac-serie har Goodyear blandt andet valgt at bruge 15 procent syntetisk gummi, og det har nedsat brugen af naturgummi til 35 procent af dækkets samlede vægt.

Gummiet bliver blandet med sort kulpulver, og der bliver eksperimenteret med forskellige blandinger, som også skifter fra sted til sted i dækkets opbygning. I alt udgør kulpulveret 28 procent af dækkets samlede vægt.

Brugen af syntetisk gummi gør dækket lidt billigere. Men da det syntetiske gummi er fremstillet på basis af mineralsk olie, er prisen på det syntetiske gummi meget afhængig af olieprisen på verdensmarkedet og af kursen på amerikanske dollars. Det samme gør sig gældende for kulpulver.

I Optitrac-dækkene indgår også lag af ”lærred”, som er spundet af nylontråde, som Goodyear selv fremstiller i Luxembourg.

Desuden bliver der brugt kanttråd i begge sider, som er fremstillet af ståltråd belagt med et ganske tyndt lag messing.