Abonnementsartikel

Kjeld Hansen er i sin bog "Der er et yndigt land" stærkt kritisk over for landbruget - det sviner uhæmmet og plyndrer skatteborgerne

- Kvaliteten af Danmarks natur og biodiversitet har ikke tidligere været så ringe, skrev regeringens Wilhjelmudvalg for to år siden om tilstanden af Danmarks natur.

Men Kjeld Hansen, forfatter og miljøjournalist, er i sin bog "Der er et yndigt land" endnu hårdere. I bogen fortæller han det, han kalder en grim historie om landbrugets udvikling:

Artiklen fortsætter efter annoncen

- For den handler jo om den brutale ødelæggelse af Danmarks natur. Om forarmelsen af landets oprindelige natur til materiel berigelse for de få, men til ubodelig skade for de mange.

- Om hundrede års egoisme, kynisme og uvidenhed, der har omdannet store dele af landet til gold ødemark i naturhistorisk forstand, skriver Kjeld Hansen.

Forarmelse er prisen for et af verdens mest intensivt dyrkede landbrug, og hovedsynderne er ifølge forfatteren i dag svineproducenterne.

En årsproduktion af svin på omkring 24 millioner styk - næsten fem svin for hver dansker - der årligt udleder afføring og urin svarende til, hvad en befolkning på 80 millioner mennesker afsondrer. Landet svupper i gylle.

Vi er blevet verdens største eksportør af svin og er førende i antal svin pr. hektar. 13.000 landmænd - de såkaldte gyllebaroner - står for svineproduktionen.

Artiklen fortsætter efter annoncen

For Kjeld Hansen er det baroner på bistand. Forarmelsen betales nemlig af den almindelige skatteborger i form af 10 milliarder støttekroner til en alt for stor landbrugsproduktion.

Kjeld Hansen peger i sin bog på, at Danmark sandsynligvis er den stat i verden, hvor den største andel af jorden er landbrugsjord. Det skyldes de støtteordninger for landbruget, som partiet Venstre fik gennemført ved Kanslergade-forliget i 1933.

- Mest grotesk har det været at erkende, at vi selv har finansieret den store ødelæggelse af Danmarks natur.

- Det var den almindelige skatteborgers penge, der betalte for de store afvandinger, for dræningen, mishandlingen af vandløbene, ensretningen af skovene og opdyrkningen af engene, overdrevene og hederne, skriver forfatteren efter arbejdet med bogen.

Kjeld Hansens grimme historie er beretningen om den danske naturs skæbne gennem flere end 100 år.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Det er ikke sikkert, man bryder sig om at høre historien eller er enig, men Kjeld Hansen er en skarp og velformuleret debattør. Ellers kan man som modvægt læse de afsnit i bogen, hvor han fremhæver de vellykkede projekter med at genskabe naturen.Foto: