I den kommende uge, 26. april til 2. maj, holder noteringen sig i ro.

Noteringen for slagtesvin afregnes fortsat med 8,40 kroner pr. kg, mens søer og orner afregnes med 5,90 og 3,90 kroner.