Abonnementsartikel

Stigningen i forbruget af antibiotika skyldes ifølge Landsudvalget for Svin PMWS

Den nye svinesygdom PMWS, der breder sig over hele verden, er årsagen til, at forbruget af antibiotika i dansk svineproduktion er steget fra 2002 til 2003, oplyser direktør Orla Grøn Pedersen, Landsudvalget for Svin.

En opgørelse fra Danmarks Fødevare- og Veterinærforskning (DFVF) viser, atforbruget af antibiotika til svin steg fra 72.900 kilo i 2002 til 80.900 kilo i 2003.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Svineproduktionen tegner sig for hovedparten af den samlede stigning. Samtidig viser 2003-opgørelsen over reststoffer i slagtesvin, at der stort set aldrig findes medicinrester i danske svin.

- Der er tale om en mindre stigning i forbruget af antibiotika. Det kan næsten udelukkende tilskrives svinesygdommen PMWS, der er helt ufarlig for mennesker.

- Den kan ramme grise i alderen 5-14 uger og forårsager utrivelighed og forøget dødelighed samt forskellige følgesygdomme. I løbet af 2003 er antallet af diagnosticerede PMWS-besætninger steget fra 30 til 300, og det har øget forbruget af antibiotika for at få kontrol med sygdomsproblemerne, siger Orla Grøn Pedersen.

Lavt forbrug

Han hæfter sig ved, at forbruget af antibiotika i svinebesætningerne - når der ses bort fra PMWS - ligger på et stabilt lavt niveau.

- Danske svineproducenter bruger meget mindre antibiotika end de fleste andrelandes producenter.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Til et dansk slagtesvin anvendes cirka 3,5 gram antibiotika - i Storbritannien cirka 15 gram og i USA helt op til 45 gram pr. slagtesvin, anfører Orla Grøn Pedersen.

Danmark opdrætter over 10 procent af alle svin i EU, men tegner sig kun for godt én procent af det samlede forbrug af antibiotika i husdyrbruget.

- På trods af en lille stigning sidste år ligger forbruget af antibiotika i dansk husdyrproduktion på et meget lavt niveau. De godt 100.000 kilo i Danmark kan sammenlignes med Holland og Storbritannien, der hver især bruger over 400.000 kilo i deres husdyrproduktion - og med en stigende tendens.

- På 10 år har vi i Danmark halveret forbruget af antibiotika til svin. Vi arbejder fortsat på at minimere det, men må også realistisk erkende, at det ikke kan komme ned på et ret meget lavere niveau end det, vi kender, siger Orla Grøn Pedersen.