Abonnementsartikel

Også risiko for at efterbetalingen bliver lavere end forventet

Bestyrelsen i Arla Foods har besluttet at sænke acontoprisen til andelshaverne med otte øre fra knapt 2,21 kr. pr. kg mælk til 2,13 kr. pr. kg mælk gældende fra 1. april.

Trods sænkningen ser det fortsat ikke ud til, at Arla Foods når det budgetterede resultat for hele året.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Der er således en risiko for, at dette også vil påvirke niveauet for den forventede efterbetaling.

- Desværre har den nedadgående tendens vist sig at holde stik. Vores estimat er mindre end det budgetterede, og derfor har vi fundet det nødvendigt at tilpasse acontoprisen, siger Arla Foods" formand, Knud Erik Jensen.

Det oplyser Arla Foods i sit nyhedsbrev.

På repræsentantskabsmødet i marts varslede ledelsen yderligere fald i acontoprisen, samt at prissænkningen i april kunne blive større end de budgetterede fire øre.

Siden da er situationen forværret for Arla Foods. Det skyldes blandt andet den svage dollar.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Selvom kursen har rettet sig lidt de seneste uger, er der fortsat ingen forventning om at komme på niveau med budgetkursen i dette regnskabsår.

Øget importtryk

EUs kommende landbrugsreform mærkes allerede nu. Konkurrencen fra billigere importprodukter rammer det skandinaviske marked hårdt.

I Sverige er der sket en væsentlig stigning i importen af hårde ostetyper, mens der på det danske marked er en øget import af konsumprodukter.

- Vi oplever i øjeblikket en voldsom øget osteproduktion i Europa, og det skaber et øget importtryk. Det tryk vil fortsætte fremover, siger økonomidirektør Jørn Wendel Andersen.

Østudvidelsen 1. maj vil på kort sigt skabe turbulens på markederne i EU, som vil påvirke Arla Foods i negativ retning.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Det sker samtidig med, at interventionspriserne for mælkepulver og smør sænkes med henholdsvis fem og syv procent. Dertil kommer en væsentlig stramning af politikken vedrørende eksportstøtte umiddelbart efter påske.

Lyspunktet er udviklingen i England, hvor valutakursen på britiske pund ligger lidt over budgetkursen samtidig med, at den britiske økonomi er i fremgang.

Effekterne af EUs landbrugsreform, som er en af grundene til, at Arla må sænke mælkeprisen, kompenseres i en vis udstrækning over for mælke-producenterne med en mælkepræmie.

8,8 øre i kompensation

For Danmarks vedkommende er det vedtaget at udbetale en præmie på 8,8 øre pr. kg kvote i 2004.

Præmien udbetales til de mælke-producenter, der har produceret mælk i kvoteåret fra 1. april 2003 til 31. marts 2004, på basis af den mælkemængde, de rådede over pr. 31. marts 2004.