Abonnementsartikel

Danish Crown vil sikre Tulips konkurrencekraft på sigt i såvel Danmark som i udlandet

Både på eksportmarkederne og i Danmark er Tulip i stadig større grad oppe mod hård konkurrence fra såvel lokale som internationale producenter.

For også på lang sigt at kunne bevare og udbygge sin stærke danske og internationale markedsposition er det derfor nødvendigt, at Tulips produkter konstant er konkurrencedygtige.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Dette er baggrunden for, at Tulip nu har indledt forhandlinger med medarbejderne om flytning af dele af produktionen af bacon og skiveskåret pålæg til en ny fabrik i Oldenburg i Tyskland. Tulip overtog fabrikken i Oldenburg pr. 1. marts 2004.

Som følge af disse forhandlinger er der tirsdag 6. april afskediget 350 medarbejdere.

Flytningen vil give Tulip en betydelig økonomisk fordel, som vil være af stor betydning for virksomhedens fortsatte konkurrenceevne.

Samtidig har fabrikken i Oldenburg en logistisk attraktiv beliggenhed i forhold til Tulips afsætning på markederne i Europa.

Lukning af fabrikker i Danmark

Forhandlingerne med medarbejderne forventes afsluttet senest ved udgangen af april. Vedtages forslaget om flytning af dele af produktionen, vil det medføre, at Tulips fabrikker i Viby J og på Vejle Havn gradvist vil blive lukket.

Artiklen fortsætter efter annoncen

I givet fald forventes det, at fabrikken på Vejle Havn kan lukke endeligt omkring den 1. november 2004, mens fabrikken i Viby J vil kunne lukkes senest den 1. marts 2005.

350 medarbejderne afskediget

Omkring 350 medarbejdere vil blive berørt af en lukning af fabrikkerne i Viby J og på Vejle Havn, og tirsdag 6. april modtog de en fyreseddel.

Udover de overenskomstmæssige og arbejdsretlige regler vil Tulips socialplan træde i kraft for de berørte medarbejdere, når forhandlingerne er afsluttet.

Socialplanen indebærer blandt andet, at der etableres en jobbank for medarbejderne. Desuden kan den enkelte medarbejder tilbydes individuel uddannelse inden for socialplanens rammer.

Desværre vil det kun i begrænset omfang være muligt at tilbyde medarbejderne nyt job på andre fabrikker i Tulip. Derimod vil der være gode jobmuligheder, når Danish Crown sidst på året tager sit nye slagteri i Horsens i brug.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Enkelte funktionærer vil blive tilbudt nyt job i Oldenburg.

Lukker i Vejle

I forbindelse med en lukning af Vejle Havn-fabrikken er det planen, at produktionen af bacon skal fordeles mellem Tulips to tyske fabrikker i Schüttorf og Oldenburg.

Desuden flyttes produktionen af kogt skinke og silkeskåret skinke fra fabrikken i Schüttorf til fabrikken i Oldenburg.

Som et led i omstruktureringen i produktionen flyttes produktionen af frosne toast til fabrikken i Fåborg med virkning fra 1. september 2004.

Hidtil Tulip produceret toast i lejede lokaler i Odense.

Artiklen fortsætter efter annoncen

De 12 medarbejdere, der i dag er beskæftiget med produktion af toast i Odense, er alle tilbudt at flytte med til Fåborg.