Abonnementsartikel

Brug af den mest optimale hvedesort til fodring af smågrise og slagtesvin kan give store besparelser

Ny viden gør det nu muligt for dansk svineproduktion at spare 171 millioner kroner årligt på at bruge den mest optimale hvedesort til fodring af smågrise og slagtesvin. Hertil kan endvidere lægges den besparelse, der formentlig kan opnås i soholdets fodring.

Beregningen er baseret på dugfriske resultater fra Monsanto, der viser, at der er stor forskel på den biologiske værdi af forskellige hvedesorter. Hermed drager Claus Nymand, Monsanto, den konklusion, at det kan betale sig at avle hvedesorter med høj fordøjelig energi og bruge det til fodring af svin.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Konklusionen er baseret på analyser af adskillige hvedesorters EFOS-værdi, der har vist statistisk forskel fra sort til sort, uden der er fundet statistisk forskel mellem sorternes udbytter.

En yderligere gevinst ved at fodre med hvede med høj EFOS-værdi er formentlig en bedre tilvækst hos smågrise og slagtesvin. Resultater fra et forsøg i samarbejde mellem Danmarks JordbrugsForskning og Danisco Animal Nutrition viser mere end 20 procents forskel i tilvækst hos smågrise, der blev foderet med samme blanding, men indeholdende forskellige partier hvede med forskellig EFOS-værdi.

Endelig vil anvendelse af højt fordøjeligt foder give gylle med færre og mere tilgængelige næringsstoffer for planterne i marken. På en gang bliver det altså muligt at forbedre effektiviteten i stald og mark samtidig med, man kan gavne miljøet.

Læs mere i Hyologisk nr. 4, 2004.