Kurt Furbo har i sit daglige virke som landmand med 80 malkekøer og jordtilliggender på 300 hektar planteavl travlt med at vande.

Foruden de 300 hektar, hvoraf 130 hektar er forpagtet jord, har han nemlig en entreprenørtjans for Karup Kartoffelmelsfabrik, som har omkring 250 hektar, der skal vandes.

Artiklen fortsætter efter annoncen

De sidstnævnte arealer er beliggende i nærheden af fabrikken. Disse arealer vandes med vand fra fabrikken, som anvendes til rensning af kartoflerne. Denne vandingsopgave står Kurt Furbo for.

Til formålet har han gennem årene støttet sig til vandingsmaskiner fra Bording og Fasterholt.

For tiden har han otte vandingsmaskiner med indtræk og to selvkørende vandingsmaskiner i sin maskinpark, hvoraf to vandingsmaskiner anvendes til opgaver for kartoffelmelsfabrikken.

- Hvilken type, man skal vælge, er der jo mange holdninger til. Jeg er klar tilhænger af de stationære modeller med indtræk, fordi de er lettere at transportere rundt. De er samtidig meget stabile på grund af hydrauliske støtteben, fortæller Kurt Furbo fra en mark vest for Karup Kartoffelmelsfabrik.

De to selvkørende vandingsmaskiner har han selv investeret direkte i, men de er kommet i hans besiddelse efter køb af en anden ejendom.

Artiklen fortsætter efter annoncen

2.000 timer uden nedbrud

På marken ved kartoffelmelsfabrikken står hans seneste investering udi vandingsmaskiner. Sidste år købte han en vandingsmaskine med indtræk fra Bording med en 500 meter slange på 11 centimeter i diameter.

Et køb, han stiller sig ovenud tilfreds med.

- Der har overhovedet ikke været problemer med vandingsmaskinen. Selv i frostvejr, hvor vi har brugt vand fra Karup Kartoffelmelsfabrik, har der ikke været nedbrud, fortæller Kurt Furbo.

På grund af den specielle opgave, som vandet fra kartoffelmelsfabrikken medfører, har hans vandingsmaskine arbejdet i 2.000 timer på én sæson. Særligt fra 25. august og frem til jul, hvor kartoffelmelsfabrikken er oppe i fulde omdrejninger, har vandingsmaskinen haft travlt.

- Vandmotorturbinen har ikke voldt problemer, selv om det vand, der kommer fra fabrikken er noget hårdere ved maskinerne end almindeligt grundvand.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Selv kæderne, der trækker tromlen rundt, når slangen rulles ind eller ud, har fungeret upåklageligt, siger Kurt Furbo, der typisk anvender en traktor med 100 hestekræfter for at trække rundt med sine 10 vandingsmaskinerne.

Født med timetæller

Indkøbet fra sidste år er den første vandingsmaskine med indtræk, der er født med timetæller. Desuden kan den elektroniske boks ved siden af vandingsmaskinens vandpumpe giver oplysninger om, hvor langt vandkanonen befinder sig fra vandingsmaskinen, hvor lang tid det varer, før den er færdig med at vande. Desuden kan den indstilles til at rulle tilbage i forskellige tempi.

- Man kan også taste ind i maskinen, at den skal vande mindre i et bestemt område, hvis der ikke er det samme behov for vand på hele marken, siger Kurt Furbo.

På arealer, hvor Kurt Furbo skal vande med vaskevand fra kartoffelmelsfabrikken, sætter han typisk hastigheden til 30 meter i timen, mens hans egne arealer vandes med 25 meter i timen. De vandes dog med almindeligt grundvand.

Vind- og vejrforhold spiller også en afgørende rolle for vandingen. Men Kurt Furbo har med de nye vandkanoner fra de seneste år erfaret, at de efterhånden er blevet meget mindre følsomme over for blæst.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Næringsrigt frugtsaft

I processen med at lave kartoffelmel kommer en hel del overskydende frugtsaft, som Kurt Furbo også har ansvaret for.

- Frugtsaften pumpes ud i nogle laguner ved Uhre, der er beliggende øst for Karup. Frugtsaften føres gennem 133 kilometer rør, der er udlagt, til omkring 50 landmænd fra Haderup til Ikast, fortæller Kurt Furbo.

Tidligere anvendte Kurt Furbo sine vandingsmaskiner til at sprede frugtsaften, men miljøbestemmelser har imidlertid sat en stopper for denne vandingsmetode.

I stedet for anvendes en gyllevogn til at sprede frugtsaft på sine egne marker.

- Der er en hel del gødning i det, siger Kurt Furbo og referer til tal fra Karup Kartoffelmelsfabrik, der viser, at gødningsværdien i frugtvandet leveret i foråret 2004 var på 2,2 kg N pr. kubikmeter, 0,31 kg P pr. kubikmeter, 3,3 kg K pr. kubikmeter samt 0,17 kg Mg pr. kubikmeter. (372914-1)