Abonnementsartikel

StalDigital er navnet på Landscentret, Byggeri og Tekniks bud på et fremtidigt byggeredskab, som med hjælp af 3D-teknologi kan forhindre problemfyldte bygningsprocesser

At bygge en ny staldbygning er en kompliceret proces, der sjældent ender 100 procent, som man som bygherre har forventet.

- Der er så mange snitflader og koblingspunkter i en byggefase, hvor noget kan gå galt.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Sådan lyder det fra landskonsulent Niels H. Lundgaard, Landscentret, da han sammen med kollegaen, konsulent Benjamin B. Andersen, 23. marts under overskriften "Landbrugets 3D-stalddesign" præsenterede en ny metode til staldbyggeri i forbindelse med årsmøde i Byggeri og Teknik.

Med introduktionen af Landbrugets 3D-stalddesign er det hensigten at komme ud over de dumme fejl, som kan snige sig ind i byggeriet.

Opbygget som database

Kernen i projektet er databasesystemet StalDigital - et system, som er i stand til at visualisere staldbyggeri i 3D.

Det rummer ifølge Niels H. Lundgaard og Benjamin B. Andersen en række fordele frem for traditionelle plan- og snittegninger, der er todimensionelle.

- Projektmateriale af denne type er et udmærket grundlag for at illustrere og dokumentere bygningens konstruktioner og mål, men det er svært for den uøvede at gennemskue, hvordan staldens indretning vil se ud i virkeligheden, siger de.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Fordelen ved at kunne fremvise 3D-modeller af en stald på en computerskærm giver parterne i et konkret byggeprojekt lejlighed til tidligt i planlægningsstadiet at kunne se, hvordan de færdige stalde vil komme til at se ud.

- For leverandøren og rådgiveren giver visning af tredimensionelle tegninger først og fremmest mulighed for at vise, hvor de meget de enkelte elementer fylder i staldrummet, påpeger Niels H. Lundgaard og Benjamin B. Andersen.

Det kan være elementer som foderrør, vandrør, overbrusning, varmerør, lysarmaturer, ventilationsskorstene og vægventiler.

- Når disse elementer efterfølgende også skal integreres med inventar, foderautomater og bygningskonstruktioner i form af lofter, gulve, vægge og stålrammer, er der god mulighed for, at der opstår konflikter mellem de enkelte elementer, siger de.

Hvis der ved et almindeligt byggeprojekt ikke er taget højde for disse mulige konflikter, risikerer de at give problemer for montørerne. I værste fald kan det gå ud over funktionaliteten i stalden.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Det er fejl, som de nævnte, StalDigital skal være med til at opfange og gerne forhindre.

Et fleksibelt byggesystem

StalDigital kan ifølge Niels H. Lundgaard og Benjamin B. Andersen for ikke-indviede sammenlignes med virtuelle Legoklodser.

- De forskellige inventardele, foderautomater, foderrør, vandkopper, ventilationsudstyr med videre er tegnet op som såkaldte 3D-objekter. Nogle objekter er parametriske, hvilket vil sige, at dimensionerne på dem kan ændres, oplyser de.

Andre objekter er statiske og kan derfor ikke ændres.

Laver man et skitseforslag ved hjælp af StalDigital kan ønskede ændringer hurtigt implementeres.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Ønsker landmanden at se stalden indrettet med en anden type foderautomat, klippes den oprindelige blot ud i en enkelt sti og erstattes med den ønskede, hvorefter ændringen slår igennem i hele stalden, forklarer Niels H. Lundgaard og Benjamin B. Andersen.

Logistik og arbejdsgange

- Fordelene ved StalDigital er, at hvis man for eksempel har nogle galvaniserede materialer, så kan man med det samme se, hvordan de kommer til at se ud i virkeligheden.

- En af de vigtigste egenskaber er, at man vil kunne se hvilken logistik og arbejdsgang, der vil komme i stalden, da man med det samme kan fremvise det på skærmen.

- Bliver for eksempel sobesætningen fordoblet, så vil man kunne afklare, om dyrene stadig kan komme rundt, påpeger Niels H. Lundgaard og Benjamin B. Andersen.

Sidstnævnte forklarer, at StalDigital ikke er et stort forkromet projekt, men et projekt, der stræber efter at viderebringe væsentlige informationer på en let tilgængelig form.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Det er et projekt, hvor der også taget højde for, at bygherren får en fornuftig bundlinje ud af det, siger Benjamin B. Andersen.

Nye samarbejder

StalDigital har Landscentret arbejdet på i løbet af det seneste år. Og man er nu så langt fremme med systemet, at det skal ud og testes hos en række relevante brugere.

Undervejs i udviklingsfasen blev man klar over, at StalDigital rummer en række mulige samarbejder med rådgivere, leverandører og andre, der er involveret i et byggeprojekt.

Foreløbig er 80 objekter til svinestalde indbygget i systemet, som brugerne let og enkelt kan indføje i et tegneprogram og derved tegne staldbygningen.

- Vi er i dialog med leverandører af teknisk udstyr og inventar. Deres produkter kan implementeres i systemet, så en bygherre har en mulighed for at vælge en bestemt leverandørs produkter til sin stald, påpeger Niels H. Lundgaard og Benjamin B. Andersen.

Artiklen fortsætter efter annoncen

De to efterlyser nu pilotprojekter, hvor man kan sammenligne en traditionel måde at opføre byggeriet på med mulighederne i StalDigital.: