Abonnementsartikel

Energiforlig sikrer sanering af 900 vindmøller 

Ejerne af 900 gamle og uheldigt placerede vindmøller på land kan se frem til tilskud, hvis de udskiftes med 175 nye og mere effektive vindmøller.

Skrotningsstøtten udgøres af et garanteret tilskud på 12 øre/kWh på de første 12.000 fuldlasttimer på de nye møller. Støtten nedtrappes dog, når den gennemsnitlige afregningspris overstiger 48 øre/kWh.

Artiklen fortsætter efter annoncen

I forhold til den gamle ordning er det fem øre/kWh mindre, men aftrapningen af støtten begynder først ved 48 øre/kWh mod tidligere 36 øre/kWh.

Der er i alt 5.000 møller op til 450 kW, hvoraf ca. 900 kan erstattes med flere gange større vindkraftanlæg.

Der skal findes pladser til genplacering af en ny kapacitet på 350 MW, som skal erstatte nedtagningen af 175 MW.  

Fordobling af biogas

Energiaftalen giver plads til en fordobling af biogas i løbet af fire år til otte Peta Joule. Som tidligere aftalt får nye biogasanlæg 60 øre/kWh i 10 år og derefter 40 øre/kWh i de næste 10 år.

Biogasanlæg kan få støtte som decentral kraftvarme, når de leverer biogas til naturgasfyrede kraftvarmeanlæg. Desuden ydes et biogaspristillæg på 26 øre/kWh de første 10 år.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Dansk Folkeparti er ikke med i den del af energiforliget, som omfatter vind og biogas. Partiet fik derimod en særaftale om, at nye udgifter til energiforskning og anden public service ikke kan øges uden støttepartiets accept. 

Elpris holdes nede

Hovedpunkterne i energiforliget (alle partier minus Enhedslisten) er en byttehandel til et tocifret milliardbeløb.

Elselskaberne får den bundne kapital på skønsmæssigt 25 milliarder kroner og indstiller dermed de såkaldte kapitalsager.

Modydelsen er dels en gratis overdragelse af højspændingsnettet - strømmens motorveje - til en værdi på ca. tre milliarder kroner til et uafhængigt, statsligt transmissionsselskab "Energinet Danmark". Videre må den bundne kapitals forrentning ikke belaste elprisen, og de ikke-udnyttede rammer for prisforhøjelser annulleres. Det sidste svarer til et par milliarder kroner om året.