Abonnementsartikel

Fem ikke-regeringspartier foreslår "klogt svinestop" i områder med over 1 DE/ha 

Det grønne mindretal i folketinget på fem partier lægger op til en 20 procent reduktion af kvælstofudledningen inden 2010, hvilket er mindst dobbelt så meget som regeringens forslag.

Udspillet fra Socialdemokratiet, SF, Det radikale Venstre, Enhedslisten og Kristendemokraterne præsenteres umiddelbart før inden forhandlingerne med regeringen og Dansk Folkeparti onsdag aften 24. marts om en Vandmiljøplan III.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Udspillets hovedpunkter

Hovedpunkterne i udspillet er:

De fem partier vil hente 750 mio. kr. årligt fra landbrugsreformen til miljøformål. Afgifter nævnes som et af flere virkemidler, men de fem partier afholder sig fra specifikationer.

De lægger også op til "målrettede udtagninger af landbrugsarealer, eksempelvis marginaljorder og ådale" og 10 meter bræmmer.