Abonnementsartikel

ISS og Danish Crown kom i januar under kraftig beskydning fra Ekstra Bladet og TV2, som hævdede, at rengøringen på slagterierne var stærkt mangelfuld.

Selv om det kan genoplive historien, har ISS - med Danish Crown"s moralske støtte - valgt at anlægge injuriesag mod de to medier.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Da der i januar over 10 dage kørte en historie om slagterirengøring i Ekstra Bladet og TV2, valgte ledelserne fra ISS og Danish Crown at svare igen.

Først udsendte vi en fælles pressemeddelelse, som imødegik de spinkle "beviser", der var bag historien. Dernæst afholdt vi et fælles pressemøde, hvor vi redegjorde for detaljerne. Endelig besluttede ISS, efter grundige forundersøgelser, at stævne de to medier for injurier.

Vores reaktion har vakt undren i offentligheden. Mange mener, at vi blot burde have undskyldt svigt i rengøringen og lovet at gøre det bedre fremover. Jeg skal i denne kronik forsøge at give Maskinbladets læsere indblik i vore bevæggrunde.

ISS er gennem årene vokset til at være en af Danmarks meget store virksomheder. Vi er til stede i 40 lande og har omkring 240.000 medarbejdere. ISS lægger vægt på god "corporate governance" og har endvidere som mål at være en eksemplarisk arbejdsgiver.

Vi samarbejder positivt med de internationale faglige organisationer og ønsker at være normsætter på de arbejdsmarkeder, hvor vi er til stede.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Vor indsats i relation til bæredygtig virksomhedsdrift er dokumenteret på hjemmesiden, www.issworld.com. Disse indsatser har givet international anerkendelse og plads i det etiske aktieindeks med videre.

Herhjemme har ISS vundet regnskabs- og informationspriser og søger konsekvent at være åbne og transparente. Vi prøver at opføre os ordentligt og mener også, at vi får anerkendelse for dette fra mange sider.

Vi er klar til at vedstå fejl, når de begås og erkender åbent, at mennesker begår fejl. Med så mange medarbejdere vil ISS naturligvis også begå fejl. Men at udstrække åbenheden til at erkende "fejl", man ikke har begået, er dog at gå for vidt.

I den konkrete sag om slagterirengøring blev ISS og Danish Crown udsat for grov proportionsforvrængning. Rengøringen af slagterierne skal være i orden - men i et system med over 350.000 kvadratmeter produktionsareal kan man ikke forlange, at der aldrig må kunne findes noget at udsætte på vort arbejde.

En rengøringsindsats, som kunne garantere nul fejl til hver en tid, ville være overdreven og koste forbrugerne dyrt.

Artiklen fortsætter efter annoncen

I dagens Danmark står store virksomheder ofte for skud og tillægges hastigt dystre motiver for deres adfærd. Når først mediemøllen maler, er det meget svært for en virksomhed at trænge igennem med sin version af historien.

Særligt svært bliver det, når et dagblad og en TV station, som i den pågældende situation går sammen om at køre en nøje planlagt mediekampagne.

Slagterisagen viser også, hvor let det er for medierne at give en historie vægt ved at inddrage diverse "autoriteter" som sandhedsvidner.

På trods af at hovedkilden i historien om slagterirengøring var fratrådte medarbejdere, som kunne have mange grunde til at kritisere en tidligere arbejdsgiver, og "beviset" var en amatørvideo, hvis ægthed ingen udenforstående havde skyggen af chance for at vurdere, accepterede en lang række offentlige personer ukritisk påstandene, og kommenterede villigt derpå.

Dermed gav de historien yderligere styrke og levedygtighed og medvirkede til, at detaljer blev blæst op til generelle påstande uden sans for proportioner. Det er behændigt mediehåndværk, men vanskeligt at håndtere som "offer".

Artiklen fortsætter efter annoncen

Derfor valgte vi sammen med Danish Crown at tage til genmæle, medens hetzen stod på, og derfor har ISS siden besluttet at sagsøge TV2 og Ekstrabladet for deres overdrevne påstande om mangelfuld rengøring.

Vi respekterer absolut ytringsfriheden og går gerne i åben dialog med pressen om alle aspekter af vor forretning.

Men vi kan ikke acceptere, hvis forholdet mellem pressen og erhvervslivet udvikler sig til et tyranni, hvor store virksomheder skal bøje sig og sige "undskyld" straks de kritiseres, blot for at lukke en historie hurtigt.

Dette kunne jo medføre deciderede vildførelser af offentligheden. Det ville sikkert have givet ISS en kortsigtet gevinst at bøje sig, idet sagen ville have fået mindre opmærksomhed. Men vi lægger stor vægt på vor langsigtede troværdighed i relation til offentligheden og den bød os at svare igen.

Havde ISS gjort knæfald i den aktuelle sag, ville det også have været helt urimeligt i forhold til vore mange medarbejdere, som uretmæssigt blev kritiseret for dårligt arbejde og for slagteriarbejderne, som indirekte blev beskyldt for at finde sig i uhygiejniske arbejdsforhold.