Abonnementsartikel

Om få år skal økologerne være helt uafhængige af halm og husdyrgødning fra konventionelle naboer, mener Økologisk Landsforening

Økologerne skal gøre sig fri af afhængigheden af det konventionelle land-brug, lød den fremherskende holdning, da Økologisk Landsforenings holdt gene-ralforsamling på Den Økologiske Landbrugsskole på Kalø i den sidste weekend i februar.

Et forslag om snarest muligt at begynde på udfasningen af ikke-økologisk halm og gødning kom næsten helt til tops, da generalforsamlingen stemte om en række forslag til, hvad foreningen skal fokusere sit arbejde på i det kommende år.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Kun forslaget om at sætte fornyet fokus på den velkendte mærkesag med rent grundvand fik endnu større tilslutning.

I praksis vil det formentlig betyde, at Økologisk Landsforening i sine udad-vendte aktiviteter det næste års tid vil skabe så stor offentlig opmærksomhed som muligt omkring økologiens positive betydning for grundvandet, og dermed for drikkevandet i vandhanen.

Det bliver i høj grad en fornyet gennemspilning af den stående diskussion om pesticider og nitrat i vandet.

Samtidig vil foreningen på de indre linjer arbejde med at analysere og disku-tere, hvordan og hvor hurtigt de økologiske landmænd kan gøre sig uafhængige af produkter fra konventionelle naboer.

Halm til dybstrøelse

I dag er eksempelvis mange økologiske mælkeproducenter afhængige af at kunne købe konventionel halm til deres dybstrøelsesstalde. Der er simpelthen ikke økologisk halm i så store mængder, som staldene kræver.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Ligeledes vil mange økologiske planteavlere i dag have særdeles svært ved at klare sig uden den gylle fra konventionelle gårde, som de gødsker med i dag.

Efter de gældende regler må en økolog bruge op til 70 kilo kvælstof pr. hek-tar fra konventionel husdyrgødning.

Netop den del af reglerne er en såkaldt dårlig sag, som det blev sagt fra flere sider under generalforsamlingen.

En del af deltagerne var dog betænkelige ved at sætte fokus på en problema-tik, som de fleste forbrugere næppe kender og formentlig vil blive negativt over-raskede over overhovedet eksisterer.

- Men tingene skal ikke fejes ind under gulvtæppet. Vi skal ikke være bange for negativ PR, som forslagsstilleren, Niels Mørch fra Djursland, sagde.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Andre var betænkelige ved, om den målrettede udfasning af konventionel halm og gødning vil skræmme og få en del økologiske landmænd til at vende sig bort for foreningen.

Derimod var opbakningen entydig bag det emne, der vandt afstemningen om foreningens såkaldte fokusområder for næste år.

Ved at sætte fokus på grund- og drikkevandet satser Økologisk Landsforening på en klar vindersag, der ikke alene giver sympati i befolkningen og muligheder for alliancer med andre foreninger, men som også kan samle alle foreningens eg-ne medlemmer om et emne, hvor ingen af dem har noget i klemme.