Abonnementsartikel

Lindhart Nielsen, formanden i Landsudvalget for Svin, har gode muligheder for at slippe helskindet fra de seneste dages anklager om overproduktion af svin

Miljøorganisationen Noah mener, at Lindhart Nielsen, formanden i Landsudvalget for Svin, i perioden 1998-2002 i alt har produceret omkring 4.700 flere slagtesvin flere, end hans miljøgodkendelse giver tilladelse til.

Men Lindhart Nielsen og Noah er uenige om, hvordan det skal opgøres, om produktionen på gården ved Løgstør holder sig inden for rammerne af miljøgodkendelsen.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Lindhart Nielsen mener selv, at han altid har holdt sig inden for rammerne, skriver Jyllands-Posten.

Og nu bekræfter de offentlige myndigheder på området samstemmende, at Lindhart Nielsen i hvert fald har anvendt den rigtige metode til at vurdere, om reglerne overholdes.

Kort fortalt handler sagen om, at Lindhart Nielsen i 1994 fik tilladelse til at have op til 500 søer og en årlig produktion på op til 11.000 slagtesvin.

- Min produktion har aldrig været over 10.700 slagtesvin på et år - det kan jeg dokumentere med årsopgørelser fra slagteriet, siger Lindhart Nielsen.

Dermed kunne sagen slutte, men det gør den ikke. For det fremgår også af miljøgodkendelsen, at 500 søer og 11.000 slagtesvin i 1994 svarede til 528 dyreenheder.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Og Noah har gennemgået Lindhart Nielsens gødningsregnskaber, som viser, at han i perioden 1998-2002 har produceret fra 543-599 dyreenheder. Altså en klar overproduktion, mener Noah.

Metoden afvises

I Løgstør Kommune afviser man imidlertid Noahs metode:

- Når vi har tilsyn på bedriften, vurderer vi, hvor mange grise, der faktisk bliver produceret, og om produktionen holder sig under grænsen på 500 søer og 11.000 slagtesvin. I den sammenhæng vil vi ikke se på, hvor mange dyreenheder, der står i gødningsregnskabet. Vi vil se på, hvor mange dyr landmanden rent faktisk har leveret til slagteriet, forklarer miljøtekniker Lene Andersen, Løgstør Kommune.

I Skov- og Naturstyrelsen bekræfter man over for Jyllands-Posten, at det afgørende er, om det faktiske antal dyr, landmanden producerer, holder sig under den grænse, der fremgår af miljøgodkendelsen.

Det er altså slagteriafregningerne, der bliver afgørende - ikke gødningsregnskaberne.

Artiklen fortsætter efter annoncen

De kommunale tilsynsmyndigheder vil de kommende dage gennemgå Lindhart Nielsens slagteriafregninger for de seneste år.