Abonnementsartikel

Der bør ikke komme flere restriktioner på landbrugets kvælstofanvendelse, lyder det fra Familielandbrugssektionens Repræsentantskab for Planteavl

- Der er ikke behov for yderligere restriktioner i landbrugets anvendelse af kvælstof i en kommende Vandmiljøplan III. Det er meget uheldigt for erhvervet, at vi på dette område er blevet skueplads for et politisk tovtrækkeri mellem regeringen og oppositionen, udtaler Ib Jensen, formand for Familielandbrugssektionens Repræsentantskab for Planteavl.

Repræsentantskabet har holdt møde i Odense, hvor man drøftede en lang række af de vigtige udfordringer, som dansk planteproduktion står over for.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Et af de aktuelle og vigtige punkter var den kommende Vandmiljøplan III, som der for tiden forhandles politisk om.

Ib Jensen mener, at kravene vedrørende landbrugets anvendelse af kvælstof allerede i Vandmiljøplan II er så skrappe, at det er svært at dyrke kvalitetsprodukter.

- Vi ser nu, at proteinindholdet i afgrøderne er faldet, hvilket medfører krav om øget import af soja og andre proteinafgrøder, udtaler Ib Jensen.

Samtidig betoner han dog, at man i erhvervet er indstillet på at gøre en indsats for at reducere fosforoverskuddet yderligere samt gøre en indsats for at etablere flere våde enge og dyrkningsfrie randzoner til vandløb og søer.

- Slutevalueringen af den tidligere Vandmiljøplan II viser, at landbruget har nået målet om en halvering af udvaskningen af kvælstof.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Det er vi stolte af, men det ser ikke ud til, at vi får megen goodwill for dette i forbindelse med en kommende Vandmiljøplan III. Det er vi meget skuffede over, siger Ib Jensen.