Abonnementsartikel

Såkaldt ulovlige svin er ifølge Gert Karkov medregnet i den samlede miljøbelastning, men han lægger ikke skjul på sin irritation over kolleger, der ikke har styr på produktionen

De såkaldt ulovlige svin er medregnet i den samlede miljøbelastning, sådan som den er opgjort i vandmiljøplanerne.

Det fastslår Gert Karkov, viceformand i Dansk Landbrug, i en kommentar til afsløringen af, at nogle landmænd har produceret flere svin, end de har tilladelse til.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Den samlede miljøbelastning er beregnet ud fra, hvor mange grise der slagtes på de danske slagterier, plus det antal grise som føres levende ud af landet.

- Da alle grise i Danmark nødvendigvis havner et af de to steder, kan man ud fra det samlede antal beregne, hvor meget gødning grisene har leveret i deres levetid og dermed også mængden af kvælstof, siger Gert Karkov.

Uanset hvor mange eller hvor få såkaldt ulovlige grise, der går rundt ude på bedrifterne, registreres de i årsopgørelserne i det øjeblik, de ender deres dage på slagteriet eller bliver læsset på transportvognen, lyder det fra Gert Karkov.

- Der er derfor ikke tale om, at evalueringen af vandmiljøplan II, der er foretaget af en række statslige myndigheder herunder Danmarks Statistik, bygger på forkerte tal, udtaler han.

- Derimod kan de ulovlige produktioner påvirke lokalmiljøet ved ejendommen afhængig af, hvor robust omgivelserne og størrelsen af den ulovlige produktion er, påpeger Gert Karkov.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Derfor er det under alle omstændigheder uheldigt, at en landmand ikke holder sig inden for den tilladelse, han har fået fra kommunen, samtidig med at det er ødelæggende for erhvervets troværdighed, siger Gert Karkov, der ikke lægger skjul på sin irritation over kolleger, der ikke har styr på produktionen.

Dansk Landbrug har flere gange opfordret myndighederne til at finde en ensartet og robust indberetnings- og opgørelsesmetode.

I dag indberetter landmanden sin produktion til flere forskellige myndigheder, men oplysningerne opgøres og bearbejdes forskelligt fra myndighed til myndighed. Det skaber ifølge Gert Karkov forvirring både hos myndighed og landmand.