Der er fundet Aviær influenza i en fjerkræflok i Texas i USA. Derfor har EU-Kommissionen vedtaget restriktioner for import af levende fugle, fjerkræ og visse fødevarer fra USA.

Restriktionerne indføres for at beskytte såvel mennesker som EUs fugle- og fjerkræbestand. Det skriver Fødevaredirektoratet.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Sygdommen kan i sjældne tilfælde smitte mennesker ved tæt kontakt med fjerkræ, hvorimod det aldrig er set, at mennesker er blevet smittet ved at spise fjerkræprodukter som kød og æg.

Mennesker kan i sjældne tilfælde dø af sygdommen.

Liste med importforbud

Med den nye beslutning er det nu forbudt at indføre følgende produkter og dyr fra USA til EU:

Inden for fødevarer drejer det sig om fersk kød og kød, der er tilberedt af fjerkræ, strudsefugle samt opdrættet og vildtlevende fjervildt. Det er ligeledes forbudt at indføre kødprodukter af disse arter, der ikke er opvarmet til mindst 70 grader samt konsumæg.

Inden for levende dyr og andre animalske produkter er det forbudt at indføre prydfugle, fugle, der holdes som kæledyr. Det vil sige såkaldte bohave-fugle samt enhver form for levende fjerkræ herunder strudsefugle samt rugeæg af disse arter.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Råd til fjerkræ-ejere

Udbruddet af Aviær influenza i Texas i USA understreger vigtigheden af, at alle fjerkræ-ejere forsøger at undgå at sprede en eventuel smitte, når de har kontakt med deres eget eller andres fjerkræ.

For eksempel bør man skifte fodtøj eller vaske fodtøjet grundigt og desinficere det, før man har kontakt til fjerkræ, skriver Fødevaredirektoratet.

Desuden bør redskaber og lignende, der har været anvendt i ét fjerkræhold, ikke benyttes i andre fjerkræhold, med mindre redskaberne er gjort grundigt rene og desinficerede.

Første udbrud i USA siden 1984

Udbruddet af Aviær influenza i Texas er det første på det nordamerikanske kontinent siden 1984.

De amerikanske veterinærmyndigheder har sørget for, at de angrebne fugle er blevet slået ned. Desuden bliver der foretaget undersøgelser af alt fjerkræ i en radius af 16 kilometer omkring den angrebne farm.