Abonnementsartikel

Dansk Kvægs kongres finder sted 23. og 24. februar, hvor det faglige er i højsædet med 12 forskellige temaer om alt lige fra EU-reformen til sunde køer

"Kvægbruget i en brydningstid" er overskriften på Dansk Kvægs kongres, som i år foregår 23. og 24. februar.

Titlen signalerer indgangen til en omskiftelig tilværelse for landets kvægbønder, der står over for store udfordringer som følge af EU-reformens varslede afkobling af støtte og ikke mindst lavere mælkepriser.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Kongressen finder vanen tro sted i Herning Kongrescenter, hvor der om formiddagen 23. februar indledes med beretning fra Dansk Kvægs formand, Peder Philipp, og direktør Preben Mikkelsen.

Fødevareminister Mariann Fischer Boel (V) deltager ligesom sidste år med et indlæg. Denne gang er overskriften "Fremtidsperspektiver for dansk kvægbrug".

Den store danske mælkeaktør, Arla Foods, stiller med den nye administrerende direktør Åke Modig, som taler om emnet "Arla og den fremtidige konkurrencesituation".

12 temaer på kongressen

Som tidligere år er kongressen delt op i en række temaer - 12 i alt.

På førstedagen indledes med tre sideløbende temaer. Det drejer sig om "Rådgivning der virker", "Kødproduktion i lyset af EU-reformen" og "Robuste køer giver bedre økonomi".

Artiklen fortsætter efter annoncen

Førstnævnte tema samler nogle af trådene fra tankerne bag Kvægkampagnen, der iværksættes i år via samarbejdet i Dansk Landbrugsrådgivning.

Blandt indlægsholderne er chefkonsulent Nicolaj Nørgaard, ØkonomiRådgivningen, LandboNord, og projektleder Heidi Hundrup, Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret, Økonomi og Jura, der taler om "Den effektive og resultatorienterede arbejdsmetode i et rådgivningsforløb".

Et andet aktuelt tema er "Kødproduktion i lyset af EU-reformen", hvor der blandt andet sættes fokus på økonomien ved produktion af slagtekalve, ungtyre og ammekvæg, når støtten er afkoblet.

Landskonsulent Arne Munk, Landscentret, Dansk Kvæg, og specialkonsulent Bjarne Boysen, Dansk Kvæg er blandt talerne ved dette tema, som sluttes af med en paneldebat med Lennart K. Nielsen, formand for Kødbranchens Fællesråd, som ordstyrer.

Det vigtige avlsarbejde

Dagens tredje sideløbende tema inden den obligatoriske middag i messecentrets koncertsal er "Robuste køer giver bedre økonomi".

Artiklen fortsætter efter annoncen

I temaet kigges tilbage på, hvilke gevinster man har opnået med avlen, og hvilke muligheder man vil få de kommende år.

Konsulent Morten Hansen, Dansk Kvæg, taler over emnet "Avlsmæssige muligheder for at få flere levende kalve", mens kvægbruger Jens Ulrik Tarpgaard, Ulfborg, og forsker Morten Kargo Sørensen, Danmarks JordbrugsForskning, ser nærmere på "Større indtjening i din besætning ved brug af krydsning".

Fokus på lammet

Førstedagen rundes af med yderligere et tema om "Yversundhed, mælkekvalitet og antibiotikaforbrug". Sideløbende med dette tema har SDM-Dansk Holstein, Dansk Jersey, Dansk Kødkvæg og RDM årsmøder.

Ved samme lejlighed er der sat fokus på produktion af lammekød, der har genvundet noget af fordums styrke med etablering af afsætningsselskabet Dansk Lam.

Det nye selskabs formand, Svend-Erik Svenningsen, er blandt oplægsholderne, der giver sit bud på afsætning af lammekød.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Jagt på effektivisering

Andendagen, tirsdag 24. februar, byder fra formiddagen på fire sideløbende temaer - spændende fra "Udfordringer og muligheder for kvægbrugerne" over "Sundhed og kvalitet betaler sig" og "Optimér foderomsætningen" til "Fra såning til foderbord - der er penge at hente i foderkæden".

Ikke mindst sidstnævnte tema kan være interessant set fra mælkebøndernes pengepung.

Der kan ofte være penge at spare på foderkontoen. Erfaringen viser i hvert fald, at udgiften til foder til mælkeproduktion er den enkeltpost, hvor der er størst variation blandt mælkeproducenterne.

I oplægget til temaet hedder det blandt andet:

- Vi afdækker, hvor der kan være penge at hente i den jagt på effektivisering, som mange steder er nødvendig i takt med, at prisen på mælk falder.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Landmænd som fødevareproducenter

Efter frokost rundes årets kongres af med yderligere fire sideløbende temaer.

I temaet "Ledelse. Sæt ind så målene nås" beretter Susanne Pejstrup, Østlige Øers Kvægrådgivning om logistik som ledelsesværktøj, mens gårdejer Søren Christensen, Skjern, fortæller om sin personlige erfaring med at lede sin kvægbedrift.

Den gode produktionsøkonomi kræver en optimal udnyttelse af koens potentiale.

I temaet "Sunde køer er vinderkøer" gives anvisninger på, hvordan man opnår en god sundhedstilstand.

Nynne Capion, dyrlæge og ph.d-studerende på Den kgl. Veterinær- og Landbohøjskole, vil fortælle om hendes erfaring med klovsygdomme - herunder udbredelse, forebyggelse og betydning.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Ingen succesrig kvægbonde uden en god stald. Temaet "Den gode stald" sætter fokus på et godt inventar og en hensigtsmæssig bygningsindretning, mens temaet "Få overblik og økonomi i foderkæden" er det sidste ved kongressen, hvor mange måske vil fatte interesse for konsulent i Dansk Kvæg, Jens Møllers indlæg om, hvordan man finder 25.000 kroner på kontoen for indkøbt foder.

Dansk Kvæg gør opmærksom på, at kongressen er gratis at deltage i, og det ikke er nødvendigt at tilmelde sig. Bortset fra frokost på førstedagen sørger Dansk Kvæg for forplejning under kongressen.: