Abonnementsartikel

Retten i Alabama i USA fandt, at IBP havde misbrugt sin dominerende stilling til at manipulere priserne på kvæg på de uafhængige husdyrmarkeder, fordi virksomheden havde presset priserne

30.000 amerikanske kvægavlere er tilsammen blevet tilkendt 7,5 milliarder kroner (1,3 milliarder dollar) efter at have vundet en retssag mod slagterivirksomheden IBP, der siden 2001 har været ejet af kyllingeproducenten Tyson.

Retten i Alabama fandt, at IBP havde misbrugt sin dominerende stilling til at manipulere priserne på kvæg på de uafhængige husdyrmarkeder. IBP havde presset priserne med gennemsnitligt cirka fem procent over otte år, fandt retten.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Det svarer til, at IBP har fået hvert 20. stykke kvæg gratis, siger Michael Stumo, generelsekretær i organisationen Organsation for Competetive Markets (OCM).

Beløbet svarer til 250.000 kroner pr. kvægavler. Principielt har hver eneste kvægavler, der har leveret til IBP fra 1994 til 2002, fordel af dommen.

Sagen lang tid undervejs

Sagen har været undervejs siden 1996. Klagerne påstår, at Tyson Fresh Meats/IBP manipulerede priserne på de uafhængige husdyrmarkeder ved at indgå kontrakter med opfedere.

Kontrakter, der gjorde det muligt for Tyson at undlade at købe kvæg til dagspris, når dette var ufordelagtigt, eller at købe til en pris, der lå langt under, hvad kontraktproducenterne fik.

De uafhængige producenter, der solgte til dagspris, ville så ikke have andre alternativer til Tysons pris end at undlade at sælge.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Tyson fik ikke rettens støtte til sin påstand om, at salgsaftalerne sikrer en bedre kødkvalitet og er med til at give producenterne en stabil indtægt. Ikke desto mindre fastholder Tyson dette i en pressemeddelelse om dommen.

Tyson Fresh Meats beklager, at landets kvægproducenter nu er blevet forhindret i at "sælge gennem de kanaler, de ønsker."

Når store dele af USAs kvæg bliver solgt til slagterierne på kontrakt, er det fordi kvægavlerne kan se en fordel ved at sælge deres kvæg til en fast pris, mener Tyson.

- Vi kan ikke tvinge kvægavlerne til at sælge til os. Størstedelen af det kvæg, vi køber, køber vi til dagsprisen. Vi har ikke selv nogen produktion, skriver Tyson Fresh Meats i en pressemeddelelse.

I pressemeddelelsen skriver Tyson Fresh Meats:

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Indklagerne - fem personer og en virksomhed - er aktivister, som er modstandere af salgskontrakter og ønsker alt kvæg solgt til dagspris. De har ikke haft held til at opnå støtte hos nationens største kvægavlerorganisationer eller regeringen, så i stedet lagde de sag an mod vores selskab for at få en dommer i Alabama til at give dem, hvad de ville have.

Tyson anker dommen

Lovgrundlaget for regulering af husdyrmarkedet er Packers and Stockyard Act (PSA), der blev vedtaget i 1921 for at sikre kvægavlernes interesser over for slagteriselskaberne.

OCM, der blev dannet i 1998 for at sikre gennemsigtighed på markederne, kalder dommen for "den største sejr for USAs kvægavlere, siden PSA blev indført".

OCM forventede, at Tyson vil anke dommen, og erkender, at en ny dom måske vil være mindre fordelagtig for kvægavlerne. Men det kunne ikke spolere glæden.

- Endelig kunne USAs kvægavlere fremlægge deres sag for en uvildig jury for en gang for alle at få afgjort, om slagterierne manipulerer priserne. Og juryen fandt at Tyson faktisk manipulerede priserne med deres praksis, siger OCMs formand Fred Stokes.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Få timer senere meddelte Tyson, at man vil anke dommen.

Adskillige regeringsundersøgelser og universitetsrapporter har gennem årene undersøgt, om de store slagteriselskaber virkelig manipulerede priserne på de uafhængige markeder.

Rapporterne har nået forskellige konklusioner. Landbrugsministeriet USDA fandt efter en undersøgelse for nogle år siden ikke anledning til at gribe ind.

Så sent som i januar konkluderede en universitetsrapport, at slagteriernes markedskontrakter var til fordel for kvægavlerne, der indgår dem. Men andre rapporter har nået modsatte konklusioner.

Disse undersøgelser vanskeliggøres ofte af, at man ikke kan få indsigt i fakturaerne og dermed afregningspriserne.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Ikke desto mindre er det en udbredt opfattelse, at de store slagterikoncerner i kraft af deres størrelse udøver en uacceptabel indflydelse på husdyrmarkederne til ugunst for de uafhængige producenter.