Åke Modig er forundret.

Da bevågenheden om Arla Foods, som han har ledet siden årsskiftet efter navnkundige Jens Bigum, var på sit højeste i forbindelse med et hasteindkaldt møde med erhvervsminister Bendt Bendtsen (K) om bindingsperioder, lancerede Aldi en lavprismælk, som har kastet den danske og europæiske mejerisektor ud i en rasende priskrig.

Artiklen fortsætter efter annoncen

At de danske medier fulgte besøget hos erhvervsministeren så intenst, som det var tilfældet, undrer Arlas nye topfigur.

- Det store i medierne var, at én mælkeproducent gik fra Arla til Øllingegård, som måtte betale 40.000 kroner for at løse ham fra vores bindingsregler. I vores verden var den store ting, at der kom en tysk lavprismælk ind i Danmark til forbrugerne, som var en krone billigere end anden mælk, siger Åke Modig.

Åke Modig er en flink mand. Han er ikke meget for at sige, at medierne tog fejl i deres nyhedsprioriteringer.

- Debatten har været tæt på at være ude af proportioner, siger han og bedyrer, at han har lært noget af den seneste tids kritik.

- Vi skal gøre noget for at forbedre vores image, så man opfatter Arla som noget positivt. Vi skal skabe gode produkter, foretage produktudvikling og være i åben dialog med forbrugerne.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Men det er også vigtigt at fokusere på, hvad vi ikke gør. Ikke mindst set i lyset af, at konkurrencen bliver hårdere og hårdere, er det afgørende, at vi ikke gør ting, der kan opfattes som negative, siger Åke Modig fra sit kontor i Viby.

Vil se fremad

Mødet hos erhvervsministeren var kulminationen på en heftig tid, hvor det dansk/svenske mejeriselskab var udsat for en kraftig kritik i samtlige danske medier.

Der var sagen om den økologiske producent, som ville skifte Arla ud med Øllingegård Mejeri. Sagen med Hirtshals Andelsmejeri, der tabte til Arla Foods om levering af mejeriprodukter til Dansk Supermarked og debatten om den ufordelt egenkapital.

De tider er forbi, hvor man som virksomhed med store markedsandele kan agere uden bevågenhed fra medierne.

Den lektie har man forstået hos Arla Foods. Nu vil Åke Modig se fremad, for der er nok af arbejdsopgaver, som presser sig på.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Den nye lavpristrussel

Den tyske lavprismælk er en meget håndgribelig trussel mod Arla Foods, som Åke Modig har skullet tage stilling til i sin kort tid som øverste leder af Europas største mejeri.

Forsvarsværket var lancering af Danmælk, men Åke Modig er beredt på, at det tyske tiltag blot er begyndelsen på en mejeriverden med yderligere konkurrence.

- Vores hjemmemarkeder er under angreb. Vi har tidligere udtænkt en strategi for at skabe et forsvar for hjemmemarkederne. Dengang var det lidt teoretisk, men i dag er det i allerhøjeste grad et praktisk problem, siger Åke Modig.

Netop den tyske lavprismælks indtog i Danmark har ifølge Åke Modig vist et interessant perspektiv.

- Den tyske mælk er et klassisk eksempel på et mærkvare, som bliver mødt at et fighting brand - et lavprismærke. Det er en spændende udvikling for mælken i Danmark, for situationen har vist, at der er en mulighed for at forsvare vores egne mærkevarer.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Privat label er den store vinder i Europa, det ser man særligt i England, hvor næsten al mælke er privat label, siger Åke Modig.

Dollarens deroute varsler også problemer for Arla Foods, der for nylig annoncerede en lavere aconto pris for mælk i forhold til budgettet. Åke Modig forudser en regulær krig i den europæiske mejeribranche som følge af den lave dollarkurs.

- Overskuddet af mælk, som skal eksporteres ud af Europa, er låst fast, fordi dollaren er faldet, og vi får lave priser på eksportmarkederne, når eksportstøtten ikke kan følge med.

- Derfor vil mejerierne hellere sælge mælken i Europa. Dermed vil mælkekrigen i Europa intensiveres, fordi alle prøver at gøre det samme, fortolker Åke Modig den nuværende situation for mejerierne i Europa.

Vækst er fortsat målet

Med Åke Modig som ny Arla-chef ændres der ikke på ambitionerne om fortsat vækst, selv om han har taget kritiske bemærkninger om Arla Foods" opkøb i specielt England til efterretning.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Vores engagement i England har vist os, at det er svært at være et lille selskab i et stort marked. Når vi bliver en for lille aktør på et marked, giver det ingen mening, og det er også derfor vi er gået så kraftigt ind i England. I stedet for at være nummer fire, så bliver vi nummer et.

- Der er ingen garanti for, at vi kommer til at tjene penge i England, men vi har nu en markedssituation, hvorfra vi burde kunne skabe en god lønsomhed, mener Åke Modig.

Hvorfor ikke stoppe investeringerne i udlandet og forsøge at få en højere mælkepris som mælkeproducenterne efterspørger?

- Det tror jeg ikke er løsningen, for der findes ikke en konflikt mellem mælkeprisen og investeringer. Jeg tror ikke, man kan blive rigere, hvis man stopper med at investere. Man bliver en del rigere på kort sigt, men for at være en fremgangsrig mælkeproducent skal man også investere, ekspandere og udvikle sin mælk.

- På samme måde må vi udvikle dette selskab, siger Åke Modig, som fremhæver en prognose, der på nuværende tidspunkt viser, at Arlas andelshavere kan glæde sig over en relativ høj afregningspris, der er ni-ti procent over niveauet for de fem mejeriselskaber, man sammenligner sig med.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Ser muligheder i Nordamerika

Arla Foods" produkter er på hylderne i butikker rundt om i verden. For Åke Modig er det fortsat aktuelt for Arla Foods at holde et vågent øje med mulighederne på det østeuropæiske marked.

- Vi har vækstbehov på de markeder, hvor vi er små, men hvor vi har etableret en vis position. Vi har nogle regioner, vi skal have gjort noget ved, både i Europa og udenfor, men vi har behov for at vokse i Østeuropa, hvor vi er meget svage i forhold til, hvor vi ellers er til stede.

Et helt nyt marked som Nordamerika er også på Åke Modigs ønskeseddel.

- På lidt længere sigt skal vi se nærmere på det nordamerikanske marked, hvor der vil være en stor vækstmulighed i takt med, at der sker en liberalisering i handlen mellem Europa og Nordamerika.

Også det gigantiske, kinesiske marked bryder Åke Modig sine tanker med.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Spørgsmålet med Kina er, hvordan man skal etablere sig dér. Og kan man konkurrere med de australske og newzealandske selskaber, spørger Åke Modig.

Han peger på afsætning af mælkepulver og mælkeproteiner som oplagte produkter til det kinesiske marked.

Lavere mælkepris i vente

Rygterne har allerede svirret om betydelige rationaliseringer i Express Dairies. Men Åke Modig henholder sig til de børsetiske regler om, at væsentlige oplysninger skal tilfalde Børsen i London først.

Men for Arla Foods" danske og svenske aktiviteter er han ikke bleg for at melde ud om fremtidige strukturplaner efter den nuværende plan, som udløber med udgangen af 2005.

- Landsbrugsreformen vil give lavere mælkepriser, så vi er nødt til at finde besparelser. Vi kigger allerede på strukturplaner for Danmark og Sverige på området for konsummælk. Vi har tabt volume på det marked og skal have bedre lønsomhed.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Både i Danmark og i Sverige er vi i gang med en undersøgelse af kapacitetsudnyttelsen på vores mejerier, siger Åke Modig.:

Der er mange holdninger til Arla Foods" egenkapital, og hvordan den i fremtiden skal fordeles. Der er forslag om bevarelse af det nuværende system, en individuel kapital som medlemskonto, som man bygger op, den tid man er mælkeproducent, og dels en form for andelsbeviser.

Åke Modig har mødt mange på kredsmøderne, som giver udtryk for, at kollektiv kapital, som man har i dag er et godt system. I repræsentantskabet hører han dog flere, som giver udtryk for et ønske om individuel kapital.

Ifølge Åke Modig er specielt yngre andelshavere imod et system, hvor man skal både skal konsolidere og betale penge til dem, der stopper som andelshavere. Det vil give en dobbeltbelastning.

Debatten om egenkapitalen rundes af ved et repræsentantskabsmøde i juni, hvor man skal tage stilling til den fremtidige fordeling af egenkapitalen.