Abonnementsartikel

Entec-gødning indeholder nitrifikationshæmmeren DMPP, som forsinker frigivelsen af gødningens kvælstof

Ved dyrkning på lettere jorder kan det være et problem, at kvælstoffet fra handelsgødning nedvaskes, før planterne kan nå at optage det.

En af måderne at forhindre denne nedvaskning på er at anvende en handelsgødning med en såkaldt nitrifikationshæmmer. Den lokale andel tilbyder via sine medlemsforeninger nu den såkaldte Entec-gødning, som indeholder nitrifikationshæmmeren DMPP.

Artiklen fortsætter efter annoncen

DMPP forsinker den naturlige omdannelse af ammonium (NH4) via nitrit til nitrat (NO3) ved en selektiv hæmmelse af den nitrificerende bakterie (nitrosomonas) over en periode på fire til ti uger.

Resultatet af denne forsinkelse kan være, at der enten kan spares kvælstof, eller at udbyttet øges. Ved dyrkning af grønsager kan det også betyde en bedre afgrødekvalitet.

Danske forsøg har vist, at brugen af Entec-gødning har haft været gunstig i kartofler og på lettere jorder.